• Dwie nowe niezawodowe rodziny zastępcze w naszym powiecie utworzono w lipcu. Powstały na podstawie postanowień sądu.

    Umieszczono w nich troje dzieci. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie postanowień sądu w trybie natychmiastowym umieściło dwoje noworodków urodzonych w Pabianickim Centrum Medycznym w rodzinach zastępczych. Ponadto po interwencji kolejne czworo umieszczono w rodzinnym domu dziecka. To rodzeństwo. Dzieci mają od 2 miesięcy do 9 lat.

    W powiecie mamy obecnie 140 rodzin zastępczych. Przebywa w nich 198 dzieci. W jedynym na naszym terenie rodzinnym domu dziecka w Porszewicach mieszka 11 podopiecznych.

    Mamy również 4 rodziny zastępcze zawodowe, które wychowują 8 dzieci. Kolejnych 58 wychowanków mieszka w 47 rodzinach zastępczych niezawodowych. Jest także 85 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywa 117 dzieci.

    Udostępnij