• Starostwo złożyło dwa wnioski do V edycji Polskiego Ładu o dofinansowanie przebudowy dwóch ważnych dla mieszkańców powiatu dróg powiatowych. Chodzi o ulice Wspólną i Piłsudskiego.

    Remont Wspólnej wyceniany jest na 9 milionów złotych, a Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. św. Rocha do rogatek miasta na 13 milionów.

    Wnioskujemy o 8,82 miliona złotych na przebudowę Wspólnej i 12,74 miliona na Piłsudskiego. Wnioski do Polskiego Ładu złożyliśmy pod koniec lipca. Starostwo otrzyma już z Polskiego Ładu 9,5 miliona złotych na remont dróg powiatowych w Rydzynach. Jezdnia od skrzyżowania z ulicą 20 Stycznia w Pabianicach przez Rydzyny w gminie Pabianice do Pawłówka w gminie Dłutów będzie poszerzona do 5,5 metra. Powstaną tutaj chodniki i drogi rowerowe, a na odcinku od 20 Stycznia do mostku ciągi pieszo-rowerowe – mówi starosta Krzysztof Habura.

    Udostępnij