• Zapraszamy pacjentów na bezpłatne konsultacje spec. dermatologów z badaniem dermatoskopowym lub videodermatoskopowym znamion skórnych. Uczestnikiem projektu może byc osoba:
  1. zamieszkała w powiecie pabianickim
  2. wiek 18 – 64 lata


  W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby:
  1. korzystające w ostatnich 12 miesiącach z konsultacji spe. dermatologa z badaniem dermatoskopowym w ramach NFZ lub innychogólnopolskich programów profilaktyki nowotworów skóry
  2. ze zdiagnozowanym już nowotworem skóry


  Informacja oraz rejestracja pacjentów: „Eskulap” Medycyna Estetyczna, tel. 605 525 015 w godz. 10.00 – 18.00; Eskulap – rejestracja ogólna tel. 42 215 60 37 w godz. 7.00 – 19.00. 

  CZY WIESZ, ŻE…
  …w Polsce odnotowuje się 2,5 tysiąca przypadków czerniaka rocznie. Ten nowotwór jest najczęściej występującym rakiem skóry i rosnącym problemem w naszym społeczeństwie. Znamiona barwnikowe to łagodne zmiany skórne wynikające z nagromadzenia komórek barwnikowych (melanocytów). Potocznie nazywamy je pieprzykami. Mogą być obecne już w chwili narodzin (określane są wówczas znamionami wrodzonymi) lub pojawiać się w późniejszym wieku. W ciągu życia znamiona ulegają fizjologicznym przemianom i typowo ich ilość wzrasta do około 40. roku życia. Z kolei czerniak tojeden z najbardziej agresywnych nowotworów. Lokalizuje się głównie w skórze. Za najistotniejsze czynniki ryzyka rozwoju czerniaka uznaje się nadmierną ekspozycję napromieniowanie ultrafioletowe, zarówno naturalną jak i w solariach, oparzenia słoneczne (szczególnie w dzieciństwie), jasny fototyp skóry (osoby o rudych lub blond włosach, niebieskich oczach, z piegami i ze skłonnością do oparzeń słonecznych), immunosupresję. Czerniak nie jest chorobą dziedziczną, dziedziczona jest natomiast predyspozycja do zachorowania. Dodatni wywiad rodzinny w kierunku czerniaka 3-8 krotnie zwiększa ryzyko zachorowania na ten nowotwór. 

  Eskulap Medycyna Estetyczna
  95-200 Pabianice, ul. Grobelna 8
  tel. 605 525 015
  e-mail: recepcja@eskulapestetyka.pl
  www.eskulapestetyka.pl 

  Bezpłatne badanie znamion skórnych w ramach projektu: „Eskulap walczy z czerniakiem”.
  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

  Udostępnij