• Wyrażamy stanowczy sprzeciw dla działań Zarządu Województwa Łódzkiego zmierzających do pozbawienia drogi na odcinku od skrzyżowania z łącznikiem węzła Aleksandrów Łódzki do węzła Pabianice Północ kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia jej do kategorii drogi powiatowej – czytamy w stanowisku Rady Powiatu Pabianickiego. W tle są finanse i kwestie organizacyjne…

  Chodzi o dawną drogę krajową nr 71, obecnie drogę wojewódzką bez numeru, a dokładnie o ponad 15-kilometrowy odcinek od skrzyżowania z łącznikiem węzła Aleksandrów Łódzki na drodze ekspresowej S14 do węzła Pabianice Północ na drodze ekspresowej S14.

  Stanowisko Rady Powiatu Pabianickiego zostało przygotowane w związku z informacją, że Zarząd Województwa Łódzkiego chce podjąć uchwałę w sprawie pozbawienia drogi kategorii wojewódzkiej.

  Wedle przepisów, drogami wojewódzkimi są drogi stanowiące połączenia między miastami lub mające znaczenie dla województwa, a drogi powiatowe to drogi stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą.

  „Dotychczasowa droga krajowa nr 71 relacji Rzgów – Stryków łączy miasta województwa łódzkiego ze sobą bezpośrednio: Rzgów w powiecie łódzko-wschodnim, Pabianice i Konstantynów Łódzki w powiecie pabianickim, Aleksandrów Łódzki, Zgierz i Stryków w powiecie zgierskim. Poza tym stanowi dojazd do: w Rzgowie do DW nr 714, w Zgierzu do DW 702, a w Konstantynowie Łódzkim do DW nr 710, dzięki czemu uzupełnia sieć dróg wojewódzkich i łączy pozostałe miasta województwa ze sobą skracając czas dojazdu pomiędzy nimi. Jest drogą ponadlokalną i głównym ciągiem komunikacyjnym rozprowadzającym ruch podróżujących z różnych rejonów województwa, a także spoza niego. Nie jest zatem drogą, która łączy tylko Pabianice, siedzibę powiatu z siedzibami gmin na terenie powiatu, bądź siedziby gmin między sobą” – podkreśla Rada Powiatu Pabianickiego.

  Kolejnym argumentem są pieniądze i kwestie organizacyjne. Przekazanie drogi nieprzygotowanemu do tego powiatowi mogłoby, zdaniem starostwa, doprowadzić do wielu niebezpiecznych sytuacji dla użytkowników takiej drogi (pogorszenie stanu nawierzchni, zimowe utrzymanie dróg). Utrzymywanie drogi mogłoby w perspektywie czasu doprowadzić również do braku modernizacji dróg powiatowych przez cięcia wydatków.

  „Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa, nieporównywalnie mniejszy budżet, jaki Powiat Pabianicki może przeznaczyć na wydatki drogowe, w porównaniu do środków, jakimi dysponuje Zarząd Województwa Łódzkiego oraz kierując się troską o bezpieczeństwo użytkowników byłej drogi krajowej nr 71, która łączy jedne z większych miast województwa i ma znaczenie ponadlokalne, pragniemy zaznaczyć, że jako Rada Powiatu Pabianickiego nie możemy zgodzić się na działania Zarządu Województwa Łódzkiego mające na celu pozbawienie kategorii drogi wojewódzkiej przedmiotowego odcinka drogi” – podkreśla się w piśmie.

  Stanowisko zostanie przegłosowane na jutrzejszej (15 września) sesji Rady Powiatu. Jego pełna treść poniżej.  

  Udostępnij