• W województwie łódzkim ZUS wypłacił już 6 transz tzw. „czternastek” dla emerytów i rencistów. Łącznie z terminem wypłaty przypadającym na 15. dzień miesiąca ZUS w Łódzkiem wypłacił już 526 mln zł.

  Czternastki otrzymało 428,5 tys. osób z naszego regionu, z tego 79 proc. uprawnionych otrzymało ją w pełnej wysokości, czyli w kwocie 1.217,98 zł „na rękę”.

  Pełna kwota świadczenia przypada osobom, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2.900 zł brutto. W przypadku osób, które mają przyznane świadczenia w wysokości między 2.900 a 4.188,44 zł brutto, „czternastka” będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Minimalna wysokość „czternastki” wyniesie 50 zł.

  „Czternastka” jest wypłacana przez ZUS z urzędu, a to oznacza, że nie trzeba w tej sprawie składać żadnych wniosków. Przysługuje osobom, które pobierają z ZUS świadczenia długoterminowe i mają do nich prawo na 24 sierpnia, czyli dzień poprzedzający pierwsze wypłaty dodatkowego świadczenia. „Czternastki” nie otrzymają osoby, których wypłata emerytury, renty czy innego długoterminowego świadczenia  z ZUS została zawieszona, oraz osoby, których emerytura czy renta jest wyższa od kwoty 4.188,44 zł brutto – mówi Monika Kiełczyńska, rzecznik regionalny ZUS.

  „Czternasta emerytura” nie jest dochodem i nie ma wpływu na prawo do dodatku osłonowego. Nie wlicza się też do dochodu, o którym mowa w ustawach o dodatkach mieszkaniowych, o pomocy społecznej oraz o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (czyli tzw. 500 plus  dla osób niepełnosprawnych). Nie jest również dochodem, przy ubieganiu się o  świadczenia rodzinne.

  Z kwoty tego świadczenia nie dokonuje się żadnych potrąceń i egzekucji. Od osób będących pod opieką zakładów opiekuńczo-leczniczych, z „czternastki” nie zostanie także dokonane potrącenie na pokrycie opłat za pobyt w placówce.

  W całym kraju w ramach „czternastki” ZUS wypłacił około 5,9 mln dodatkowych świadczeń, z czego 76 proc w pełnej wysokości. W sumie wypłacono na ten cel 7 mld 142 mln zł.

  Udostępnij