• Dzisiaj (22 września) w starostwie odbyło się spotkanie z włodarzami z terenu powiatu pabianickiego. Chodziło o przyszłoroczne inwestycje…

    Na zaproszenie starosty przybyli:prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz, burmistrz LutomierskaTadeusz Borkowski, wójt Gminy DłutówGrażyna Maślanka-Olczyk, wójt Gminy KsawerówAdam Topolski, wójt Gminy Dobroń Robert Jarzębak i wójt Gminy PabianiceMarcin Wieczorek.

    W spotkaniu uczestniczyli również: wicestarosta Gabriela Wenne-Błażyńska, członkowie Zarządu Powiatu Pabianickiego Robert Kraska i Henryk Brzyszcz, naczelnik wydziału dróg i mostów starostwa Jolanta Nowicka oraz dyrektor ZDM Andrzej Barański.

    Rozmawiano na temat zadań powiatowych dotyczących dróg i planowanych do realizacji w 2023 roku. Omówione zostały zasady ich realizacji, finansowania lub współfinansowania.

    foto: starostwo

    Udostępnij