• Pierwsze wieści o skautingu dotarły do naszego miasta pod koniec 1911 roku. Pabianiccy harcerze świętują piękny jubileusz.

  Na początku ubiegłego stulecia uczeń IV klasy pabianickiej Szkoły Handlowej Stefan Trzaska przeczytał tłumaczenie książki Roberta Baden-Powella pt. „Scouting for boys” i postanowił założyć pierwszy zastęp skautowy. W roku szkolnym 1912/1913 powołano pierwszy zastęp, którego zastępowym został Zygmunt Fuks. To wydarzenie zapoczątkowało 110-letnią historię harcerstwa w naszym mieście.

  W związku z jubileuszem w sobotę, 1 października, pabianiccy druhowie będą hucznie świętować. O godz. 16.00 na skwerze im. Zygmunta Lubońskiego nastąpi odsłonięcie tabliczek ważnych postaci z historii naszego harcerstwa. O 17.30 otwarcie wystawy „110 lat pabianickiego harcerstwa”, a o godz. 19.00 ognisko podsumowujące obchody.

  Ponadto do 24 października trwa cykl spotkań pn. „Pabianickie dziedzictwo”, czyli zbiórki na temat dziedzictwa i najważniejszych zabytków miasta.

  W ramach obchodów 110-lecia w czerwcu harcerze ogłosili plebiscyt „Aleja Gwiazd 2022”, który miał być docenieniem pracy i zaangażowania instruktorów i członków ZHP przez pryzmat ich osiągnięć, inicjatyw, przedsięwzięć i projektów, które odbyły się w okresie ostatnich 10 lat.

  18 września w Małczu, ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym naszego hufca, odbył się apel z okazji 110-lecia pabianickiego harcerstwa oraz wydarzenie pn. „Nasze Dziedzictwo w Naszych rękach”.

  W niedzielę zrealizowano także program „10 drzew na 110-lecie Pabianickiego Harcerstwa”. Harcerze zasadzili drzewa na terenie zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w Małczu.

  foto: UM

  Udostępnij