• W nawiązaniu do wytycznych Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 07.09.2022r., zobowiązujących samorządy do starannej weryfikacji wniosków o dodatek węglowy, straż miejska rozpoczęła kontrole prawidłowości składanych deklaracji.

    W piątek, 23 września, przeprowadzono 3 kontrole – wszystkie potwierdziły próbę wyłudzenia dopłaty węglowej. Kontrolowani wystąpili o dodatek węglowy na lokale, których źródłem ogrzewania jest gaz lub prąd.

    Właścicieli kontrolowanych posesji czeka odmowna decyzja przyznania świadczenia oraz zgodnie z ustawą o dodatku węglowym wnioskodawcy, którzy składają wnioski o dodatek węglowy, przedstawiając w nich nieprawdziwe informacje, narażają się na groźbę kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

    Kontrole będą dalej prowadzone, a składane wnioski weryfikowane.

    – Dodatkowo przypominamy, że uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli może również skutkować decyzją odmowną na przyznanie dopłaty węglowej – mówi komendant SM.

    Udostępnij