• Na konferencji prasowej w środę, 28 września, starosta poinformował o dotacjach przyznanych przez powiat jednostkom OSP.

  Spotkanie dotyczące przekazania dotacji dla jednostek OSP z powiatu pabianickiego na  realizację zadania „Prowadzenie działań ratowniczych, udzielanie pomocy ewakuacyjnej i sprzętowej, likwidacja szkód” odbyło się w Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 4.

  Rada Powiatu Pabianickiego zabezpieczyła w budżecie na ten cel 20.000 zł. Po ogłoszeniu w lipcu konkursu na realizację zadania  oferty na zakup sprzętu złożyło 6 jednostek OSP.

  – Powołana przez Zarząd komisja rozpatrzyła formalnie i merytorycznie wszystkie wnioski. Na podstawie oceny formalnej i merytorycznej komisja zaproponowała zarządowi propozycje podziału środków. 29 sierpnia Zarząd Powiatu zatwierdził uchwałą wyniki konkursu. Dotacje przyznane zostały wszystkim zgłoszonym. Są to Ochotnicze Straże Pożarne w Konstantynowie, Kudrowicach, Pabianicach, Piątkowisku, Lutomiersku i Kazimierzu – powiedział starosta Krzysztof Habura.

  Symboliczne czeki trafiły w środę do przedstawicieli 6 jednostek strażackich. Otrzymały je: OSP Konstantynów – 4000 zł, OSP Kudrowice – 3000 zł, OSP Pabianice – 3000 zł, OSP Piątkowisko – 3000 zł, OSP Kazimierz – 4000 zł i OSP Lutomiersk – 3000 zł.

  – Bardzo się cieszę, że uroczystość odbywa się tutaj u nas na placu, ponieważ straż jest jedna. Razem działamy i polegamy na ochotniczej straży pożarnej. Chciałbym, żeby uroczystości tego typu były częściej, a my w tym celu chętnie udostępnimy nasz plac – powiedział st. bryg. Władysław Duraj, komendant powiatowy PSP w Pabianicach.

  Czeki wraz ze starostą wręczali: wicestarosta Gabriela Wenne-BłażyńskaRobert Kraska, członek zarządu powiatu pabianickiego.

  Udostępnij