• To nie jest dobra informacja dla nerwowych kierowców. Termin zakończenia przebudowy mostu na ulicy Grota Roweckiego został wydłużony.

  Przebudowa miała zakończyć się 29 września. Kolejny termin to 28.10.2022r. Skąd to opóźnienie? Odpowiada starostwo.

  „Okoliczności uzasadniające przesunięcie terminu zakończenia robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E – ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” z dnia 29.09.2022r. na dzień 28.10.2022r.

  1. Wykonanie prac dodatkowych, tj. rozbiórka istniejących poręczy żelbetowo-stalowych wraz z podbudową i wykonanie nowych na sąsiadującym z przebudowywanym mostem obiekcie mostowym – wykonanie fundamentu, zamówienie i czas oczekiwania na balustrady.

  2. Wydłużenie czasu trwania prac rozbiórkowych z uwagi na większe niż wskazano w projekcie gabaryty podpór istniejącego mostu, jak również innej od zakładanej w projekcie konstrukcji podbudowy warstw nawierzchniowych na obiekcie i dojazdach do obiektu – dotyczy zarówno części północnej mostu, jak i części południowej.

  3. Bieżąca sytuacja na rynku budowlanym spowodowana m.in. działaniami wojennymi na Ukrainie, inflacją, niedoborami na rynku pracowniczym, przekładająca się na opóźnienia w dostawach materiałów budowlanych.

  4. Opóźnienia dostaw mas bitumicznych związane z kryzysem na rynku ropy naftowej.

  Do 26 września wykonana została zaś konstrukcja mostu wraz z kapami chodnikowymi na jego drugiej połowie, po stronie południowej, a także płyty najazdowe z obu stron. Wykonano umocnienie dna rzeki gabionami, wykonywana jest izolacja elementów mostu. W tym tygodniu mają też rozpocząć się prace przy kanalizacji deszczowej odwadniającej most i jezdnię ulicy Grota Roweckiego. Szykowane są do montażu krawężniki.

  Trzymamy kciuki za dotrzymanie drugiego terminu!

  Udostępnij