• Dzieci i uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ksawerowie oraz ze Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej brali udział w ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata.

    Akcja trwała w dniach 20-30 września, a wzięło w niej udział około 150 dzieci z oddziałów przedszkolnych i 315 uczniów z klas od II-VII. W klasach pierwszych odbyła się pogadanka na temat utrzymania porządku i czystości.

    W ramach akcji sprzątane były ulice znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie placówek, jak i te oddalone nieco bardziej. Dzieci z zapałem i energią sprzątały teren gminy Ksawerów, a efekt ich pracy jest widoczny dla każdego.

    Urząd Gminy przekazał potrzebne worki na śmieci i rękawiczki jednorazowe umożliwiające dzieciom i uczniom bezpieczny udział w akcji.

    Udostępnij