• Niekorzystne warunki atmosferyczne i krótszy dzień sprawiają, że piesi na drodze są słabo widoczni dla kierujących. Dlatego noszenie odblasków powinno stać się nawykiem.

    Pabianiccy policjanci rozdawali elementy odblaskowe mieszkańcom miasta i powiatu już pierwszego dnia akcji „Świeć przykładem”, czyli 1 października.

    Spotkali się także z osobami starszymi z Pabianickiego Centrum Seniora. Przypomnieli im o przepisach regulujących używanie elementów odblaskowych oraz przekazali opaski odblaskowe.   

    – Niewielki element odblaskowy może uratować nam życie, ponieważ dzięki niemu jesteśmy widoczni z odległości, która daje kierowcy czas na zmniejszenie prędkości i bezpieczne wyminięcie pieszego. Pieszy poruszający się poboczem lub jezdnią powinien chodzić lewą stroną drogi, czyli przodem do nadjeżdżających pojazdów – przypomina podkom. Ilona Sidorko, oficer prasowy KPP Pabianice.

    Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

    Udostępnij