• Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach ogłasza XXIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kartka świąteczna – BOŻE NARODZENIE, NOWY ROK”. Na prace czeka do 25 listopada.

  Prace powinny być niepowtarzalne i oryginalne oraz charakteryzować się naturalnością wypowiedzi, mogą nawiązywać do miejscowych tradycji ludowych – mieć w sobie ładunek tzw. regionalizmu.

  Uczestnikami mogą być dzieci i młodzież w wieku 5-19 lat.

  Format prac to maksymalnie A-5, a technika: grafika, malarstwo, rysunek.

  Podpisane prace należy dostarczyć do sekretariatu MDK-u (ul. Pułaskiego 38) do 25 listopada.  

  Szczegóły na stronie: www.mdk-pabianice.pl. Tam też do 16 grudnia pojawią się informacje o wynikach konkursu.

  Udostępnij