• Jeszcze przez niecały miesiąc można wysyłać zgłoszenia do konkursu „Kierunek – Bezpieczeństwo” organizowanego przez Urząd Transportu Kolejowego w ramach Kampanii Kolejowe ABC II.

  Konkurs „Kierunek – Bezpieczeństwo” przeznaczony jest dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z całej Polski. W jego ramach należy stworzyć pracę plastyczną ukazującą miasteczko Peronowo i wysłać ją do 31 października.

  Dla zwycięzców (zarówno uczniów, jak i samych szkół) przewidziane są niesamowite nagrody.

  Dla zwycięskiego zespołu:

  • plac do zabaw i ćwiczeń wraz z montażem o wartości 20.000 zł (lub ekwiwalent w wysokości 20.000 zł na inny sprzęt sportowy, jeśli infrastruktura szkoły uniemożliwia montaż),
  • 3-dniowa zielona szkoła w wybrane miejsce,
  • wyświetlenie zwycięskiej pracy jako elementu wideomappingu 3D podczas ogólnopolskiego wydarzenia, które odbędzie się 3 grudnia we Wrocławiu.

  Dla pięciu wyróżnionych zespołów:

  • zestaw urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu wraz z montażem o wartości 5.000 zł.

  Dla wszystkich uczestników:

  • wyjątkowe opaski na rękę.

  Aby wziąć udział w konkursie, należy zebrać zespół liczący od 3 do 30 uczniów z tej samej szkoły (może to być cała klasa, uczniowie z różnych klas, kółko plastyczne, kółko techniczne, świetlica szkolna itp.) i stworzyć pracę plastyczną (np. rysunek, makieta) przedstawiającą miasteczko Peronowo.

  W pracy muszą znaleźć się następujące elementy:

  • widoczna postać bohatera Kampanii Kolejowe ABC II – nosorożca Rogatka,
  • widoczne logo Kampanii Kolejowe ABC II,
  • sytuacja ukazująca bezpieczne zachowanie na terenach kolejowych (przejazdy drogowo-kolejowe, dworce, perony, pociąg itp.). 

  Gotową pracę należy sfotografować (jedno zdjęcie pracy papierowej lub trzy zdjęcia pracy przestrzennej czyli np. makiety), a następnie wysłać przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie: https://kolejoweabc.pl/kierunek-bezpieczenstwo/.

  Oryginał pracy należy zachować do czasu rozstrzygnięcia konkursu (jest to warunek konieczny do otrzymania nagród). 

  Wszystkie informacje, dokumenty oraz regulamin znajdują się na stronie: https://kolejoweabc.pl/kierunek-bezpieczenstwo/.

  Kampania Kolejowe ABC II jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

  foto: Kampania Kolejowa ABC

  Udostępnij