• W związku z Międzynarodowym Dniem Mediacji oraz Tygodniem Mediacji w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach odbędą się dyżury mediatorów.

  Dyżury będą pełnione:

  – 17 października w godz. od 10.00 do 14.00, pokój nr 205, II piętro, Elżbieta Karpecka;

  – 18 października w godz. od 10.00 do 14.00, pokój nr 210, II piętro, Mirosława Klekotka;

  – 19 października w godz. od 10.00 do 14.00, pokój nr 205, II piętro, Elżbieta Karpecka;

  – 20 października w godz. od 10.00 do 14.00, pokój nr 205, II piętro, Elżbieta Karpecka;

  – 21 października w godz. od 10.00 do 14.00, pokój nr 210, II piętro, Mirosława Klekotka.

  Możliwy będzie także kontakt telefoniczny:

  – 17 października w godz. od 10.00 do 14.00, 42 22 55 190;

  – 18 października w godz. od 10.00 do 14.00,42 22 55 118;

  – 19 października w godz. od 10.00 do 14.00, 42 22 55 190;

  – 20 października w godz. od 10.00 do 14.00, 42 22 55 190;

  – 21 października w godz. od 10.00 do 14.00, 42 22 55 118

  lub mailowy na adres: zkss1@pabianice.sr.gov.pl.

  Listy mediatorów prowadzone są w sądach okręgowych. Mediatorów wpisuje i skreśla prezes Sądu Okręgowego.

  Dane kontaktowe do mediatorów oraz ośrodków mediacyjnych zgłaszających własne listy mediatorów znajdują się na stronach internetowych właściwych miejscowo sądów okręgowych.

  Szczegółowe informacje na temat mediacji znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

  Udostępnij