• Inwestor rozpoczął budowę budynku mieszkalnego bez pozwoleń, dlatego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nałożył opłatę legalizacyjną w wysokości 525.000 zł.

  We wrześniu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego otrzymał 78 wniosków i podań. Przekazano między innymi 60 zawiadomień o zakończeniu budowy i 123 o rozpoczęciu budowy. Inspektor wydał 15 decyzji i 7 postanowień. Przeprowadził też 25 kontroli w terenie.

  90 pozwoleń na budowę we wrześniu otrzymali mieszkańcy powiatu pabianickiego z wydziału architektury i budownictwa – wylicza Joanna Kupś, rzecznik prasowy starostwa. – 77 wniosków o pozwolenie na budowę złożyliśmy w sierpniu: 15 z gminy Lutomiersk, 9 z Konstantynowa Łódzkiego, 15 z Pabianic, 22 z gminy Pabianice, 8 z gminy Dobroń, 5 z gminy Dłutów i 3 z gminy Ksawerów.

  Jak informuje powiat, 43 to zgłoszenia budowy domów, sieci i stacji transformatorowych.

  W wydziale geodezji i kartografii we wrześniu zrealizowano 1.078 wniosków. 401 związanych było z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi. 656 to były wnioski o wydanie wypisów, wyrysów i innych danych.

  Od początku roku wydział rozpatrzył już 10.421 wniosków.

  Udostępnij