• Strażnicy miejscy sukcesywnie prowadzą kontrolę i weryfikację złożonych deklaracji o dopłaty do węgla.

    Od 23 września do 19 października strażnicy przeprowadzili 37 kontroli, które w 21 przypadkach okazały się próbą wyłudzenia świadczenia.

    Osoby te, poza tym, że nie otrzymają dopłaty, narażają się na karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Dodatkowo w wyniku naszych działań część mieszkańców zgłasza się do Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej i wycofuje swoje deklaracje – mówi komendant Tomasz Makrocki.

    SM przypomina również, że uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli skutkuje decyzją odmowną.

    Kontrole będą kontynuowane.

    Udostępnij