• Podczas czwartkowej konferencji prasowej zorganizowanej przez prezydenta Grzegorza Mackiewicza w Zakładzie Energetyki Cieplnej mówiono o cieple oraz o dostawach i dystrybucji węgla dla pabianiczan.

  Na konferencji obecni byli również wiceprezydent Marek Gryglewski i Krzysztof Mondzielewski, prezes ZEC.

  Rozpoczął prezydent: – Od kilku miesięcy bardzo gorącym tematem w naszym kraju jest kwestia zabezpieczenia Polaków przed okresem grzewczym, który w zasadzie już się zaczął. Nasza ciepłownia dostarcza ciepło do naszych mieszkań. W ostatnim okresie wyszło sporo uregulowań ustawowych, część już uzyskała moc prawną, część jest w przygotowaniu. Chcielibyśmy zapoznać państwa z tym, jak Pabianice przygotowały się do tego sezonu grzewczego i co jeszcze możemy zrobić, by móc ten kryzys energetyczny wspólnie przetrwać.

  O cenie i o tym, co dzieje się w pabianickiej ciepłowni, mówił prezes Krzysztof Mondzielewski: – Zarząd Zakładu Energetyki Cieplnej w Pabianicach wielokrotnie informował, że ceny ciepła w bieżącym roku musiały ulec dwukrotnej zmianie ze względu na wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności, jakimi były przede wszystkim wzrost ceny węgla zużywanego do produkcji energii cieplnej oraz wzrost ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

  Spółka produkuje ciepło, spalając węgiel pochodzący z polskich kopalń. Dostawy realizowane są w oparciu o podpisaną z Polską Grupą Górniczą wieloletnią umowę. Dodatkowo węgiel do Pabianic sprowadzany jest z kopalni należącej do drugiego polskiego producenta – Węglokoksu.

   Niemniej – mimo tak drastycznej podwyżki (łącznie prawie o 50%) – ceny Ciepła systemowego w Pabianicach należą do jednych z najniższych w kraju. Cena wytwarzanego ciepła kształtuje się na poziomie niższym niż ustalona przez rząd stawka netto 103,82 zł/GJ.

  Dla odbiorców objętych rządową tarczą energetyczną cena wytworzenia ciepła od 01.10.2022 do 30.04.2023 roku nie może wzrosnąć powyżej 103,82 zł netto za 1 GJ. Ewentualną różnicę pomiędzy rzeczywistą (wyższą) kwotą wytworzenia ciepła a kwotą „urzędową” zwróci przedsiębiorstwu ciepłowniczemu w formie rekompensaty Skarb Państwa. W chwili obecnej średnia cena wytworzenia jednostki ciepła w ZEC w Pabianicach kształtuje się na poziomie dziewięćdziesięciu kilku złotych, a więc rekompensata spółce nie przysługuje.

  – Dziś, nie znając ceny węgla, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku, trudno jest stwierdzić, czy i o ile wzrośnie cena ciepła od lutego przyszłego roku i czy założenia rządowej tarczy energetycznej będą obowiązywać odbiorców ciepła sieciowego z terenu miasta Pabianic – powiedział prezes.

  Dystrybucja (sprzedaż) węgla przez samorząd

  Pabianice włączą się w sprzedaż tańszego węgla dla mieszkańców. Kupimy go po preferencyjnej cenie. Zakład Energetyki Cieplnej przewiezie go do Pabianic, będzie składować i zajmie się jego dystrybucją. Mieszkańcy będą mogli odebrać węgiel ze składu ZEC własnym transportem. Węgiel nie będzie workowany.

   Osoba fizyczna reprezentująca gospodarstwo domowe będzie mogła kupić po ok. 1970 zł brutto za tonę: 1,5 tony węgla do końca grudnia 2022r., 1,5 tony po 1 stycznia 2023r. Sprzedaż ruszy po wejściu w życie ustawy, która ureguluje zasady dystrybucji węgla przez samorząd (proces legislacyjny trwa).

  Aby kupić węgiel, mieszkańcy będą musieli złożyć wniosek o zakup preferencyjny. Druki będą dostępne w urzędzie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Wnioski o preferencyjny zakup węgla będą weryfikowane, czy gospodarstwo domowe ma prawo do dodatku węglowego i czy piec został zgłoszony do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

  Przygotowania organizacyjne już ruszyły. Na podstawie projektu ustawy został opracowany wstępny schemat działania. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się na przełomie października i listopada. Urząd szacuje, że w Pabianicach o zakup tańszego węgla mogłoby wystąpić około 5 tys. gospodarstw domowych, co oznacza dystrybucję w tym roku ok. 7,5 tys. ton węgla i drugie tyle w 2023.

  Prezydent Grzegorz Mackiewicz: – Jako samorząd podejmiemy się pomocy w dystrybucji węgla, mimo że będzie to bardzo trudne wyzwanie logistyczne. Hipotetycznie tylko w grudniu na plac ZEC musiałoby przyjechać 240 samochodów dostarczających węgiel, czyli po 12 każdego dnia. Skład węglowy odwiedzi więc 200 osób, żeby odebrać węgiel, po wcześniejszym złożeniu przez nich wniosku, zweryfikowaniu i wpłacie pieniędzy. Czy z takimi realiami powinien mierzyć się samorząd? Mimo bardzo krótkiego czasu i niezależnie od prac legislacyjnych prowadzonych nad ustawą, nasze miasto przygotowuje się i włączy w dystrybucję węgla dla mieszkańców.

  Kampania edukacyjna 20 stopni

   Zakład Energetyki Cieplnej w Pabianicach włączył się w zainicjowaną przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie kampanię edukacyjną „20 stopni dla klimatu”, w której namawia odbiorców Ciepła systemowego – w szczególności mieszkańców – do niemarnowania ciepła.

  Badania wykazują, iż polskie mieszkania są przegrzewane i nieprawidłowo wietrzone. Nieznaczne obniżenie średniej temperatury pozwoli zredukować domowe wydatki na ciepło, pozytywnie wpłynie na nasze zdrowie, a co więcej poprawi jakość powietrza, którym na co dzień wszyscy oddychamy. Zachęcamy do przyłączenia się do akcji „20 stopni dla klimatu” i zapoznania się z poradami na temat mądrego korzystania z ciepła systemowego.

  Od 24 października pojawią się szczegółowe informacje i porady, jak w odpowiedzialny sposób korzystać z ciepła produkowanego w dwóch rozlokowanych na terenie miasta kotłowniach/ciepłowniach. Informacje będą publikowane zarówno w wydawanych na terenie miasta gazetach – tygodnikach, jak i za pośrednictwem portali informacyjnych.

  Ponadto ulotki trafią za pośrednictwem pracowników Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz największego prywatnego administratora nieruchomości w mieście bezpośrednio do skrzynek pocztowych. Będą również dostępne w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Zamkowej 16 oraz w siedzibie ZEC przy ulicy św. Rocha 8.

  Więcej informacji o tej ogólnopolskiej kampanii na stronie internetowej www.20stopni.pl

  Udostępnij