• 1 listopada Stowarzyszenie Zjednoczenie Pabianickie zorganizuje doroczną kwestę na ratowanie zabytkowych pomników na pabianickiej nekropolii. W tym roku będzie to już 15. zbiórka.

  Wolontariusze z puszkami w dłoniach będą oczekiwać na darczyńców przy wszystkich ośmiu cmentarnych bramach we wtorek od godz. 9.00 do 16.00.

  -Podczas kwesty nie będzie nowych folderów z odrestaurowanymi pomnikami, które wolontariusze rozdawali dotychczas wrzucającym datki do puszek. Jak można się domyślić, chodzi o względy finansowe. Nowy folder został przygotowany w formie elektronicznej i zostanie umieszczony na facebookowym profilu Stowarzyszenia, skąd będzie go można pobrać i samodzielnie wydrukować – poinformował Krzysztof Hile, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Zjednoczenie Pabianickie.

  Kolekcjonujący foldery wydawane w minionych latach będą mogli uzupełnić swoje zbiory o archiwalne egzemplarze, które pozostały po wcześniejszych zbiórkach i będą rozdawane przez wolontariuszy.

  Kwesta została zainicjowana przez stowarzyszenie w 2007 roku. Dotychczasowych 14 zbiórek dało 280.300 zł 89 gr (w 2020 roku kwesta nie odbyła się ze względu na zamknięcie cmentarzy z powodu pandemii).

  Podczas ubiegłorocznej kwesty zebrano 15.591 zł 67 gr. Za tę kwotę do renowacji trafił nadszarpnięty zębem czasu nagrobek rodziny Theodora Kolbego. Poddano również ponownemu oczyszczeniu i pielęgnacji pomnik Barbary i Kacpra Garzyńskich (odrestaurowany w 2010).

  Dotąd dzięki hojności odwiedzających pabianickie cmentarze udało się odnowić 33 pomniki. 17 z nich znajduje się na cmentarzu ewangelickim, 16 w części katolickiej.

  PS. Akcję renowacji pomników można również wesprzeć, wpłacając datek na konto Stowarzyszenia Zjednoczenie Pabianickie nr 04878800090024306120060001 z dopiskiem „Wpłata na renowację pomników na cmentarzu w Pabianicach”.

  Wyniki kwest na odnowienie pomników

  2007 – 14.238,27 zł

  2008 – 17.517,99 zł

  2009 – 17.674 zł

  2010 – 25.014,34 zł (zbiórka dwudniowa)

  2011 – 19.070,43 zł

  2012 – 15.732,55 zł

  2013 – 22.251,91 zł (zbiórka dwudniowa)

  2014 – 26.471,45 zł (zbiórka dwudniowa)

  2015 – 22.739,10 zł (zbiórka dwudniowa)

  2016 – 16.606,89 zł

  2017 – 17.641,08 zł

  2018 – 21.783,13 zł (REKORD jednodniowych zbiórek)

  2019 – 26.664,08 zł (zbiórka dwudniowa – REKORD)

  2020 – 1304 zł (wpłaty na konto)

  2021 – 15.591,67 zł

  RAZEM = 280.300 zł 89 gr

  Udostępnij