• News will be here

  • W czwartek, 3 listopada, o godz. 10.00 przeprowadzono przejazd próbny tramwaju po nowo wybudowanym torowisku przez gminę Ksawerów –  od granicy z miastem Pabianice do granicy z miastem Łódź.

    Kompleksowa przebudowa linii tramwajowej 41 jest realizowana w ramach zadania  pn.: „Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i środków z budżetu Państwa.

    Udostępnij