• Wśród liderów samorządów lokalnych w Polsce na 7. miejscu w rankingu uplasowała się gmina Ksawerów.

  Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego opracowywany jestna podstawie analizy wskaźników obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny i ochrony środowiska. Ranking uwzględnia wszystkie polskie miasta i gminy. Materiałem źródłowym są niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego. Dzięki temu wyniki rankingu odzwierciedlają w sposób wiarygodny i przekrojowy rozwój polskich jednostek samorządu lokalnego i wskazują liderów w podziale na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na prawach powiatu.

  Wyniki zostały ogłoszone 7 listopada w sejmie na konferencji „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”, w której uczestniczyli wójt gminy Ksawerów Adam Topolski i przewodniczący Rady Gminy Ksawerów Arkadiusz Jędrzejczyk.

  Gmina Ksawerów zajęła 7. miejsce wśród 1513 gmin wiejskich w Polsce.

  1. Kleszczów
  2. Kobierzyce
  3. Tarnowo Podgórne
  4. Puchaczów
  5. Baranów
  6. Legnickie Pole
  7. Ksawerów
  8. Michałowice
  9. Suchy Las
  10. Łęka Opatowska

  Opracowanie rankingu odbywa się w oparciu o 15 różnych zmiennych GUS:

  1. Wydatki majątkowe inwestycyjne per capita;
  2. Wydatki na transport i łączność per capita;
  3. Odsetek wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie;
  4. Odsetek wydatków na transport i łączność;
  5. Odsetek dochodów własnych w budżecie;
  6. Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców;
  7. Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców;
  8. Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców;
  9. Odsetek radnych z wyższym wykształceniem;
  10. Napływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;
  11. Odpływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;
  12. Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców;
  13. Odsetek mieszkańców korzystających z usług sieci wodociągowej;
  14. Odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji komunalnej;
  15. Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.

  Udostępnij