• Nasze PCK informuje, że od 1 listopada rozpoczyna promocję honorowego oddawania krwi pn. KRWIODAWCA MIESIĄCA.

  W statucie Polskiego Czerwonego Krzyża – rozdział 2. CELE i ZADANIA par. 9 pkt. 7 zapisano – Polski Czerwony Krzyż prowadzi działalność na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskiwania honorowych dawców krwi. Tyle suchy zapis. Wiadomo, że 65 lat temu powstał Ruch Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża i wiadomo, że byliśmy, jako Stowarzyszenie, prekursorami tej szlachetnej idei – honorowego oddawania krwi. Wiadomo też, że krew jest bezcennym lekiem i wiadomo, że ciągle krwi brakuje.

  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu służby zdrowia na krew, Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża wraz z Rejonową Radą Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach oraz punktem pobrań Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział w Pabianicach od 1 listopada br. rozpoczyna promocję honorowego oddawania krwi pn. KRWIODAWCA MIESIĄCA.

  Jako organizatorzy serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy już są krwiodawcami oraz tych, którzy chcą nimi zostać do brania udziału w tej akcji. Zasada wzięcia udziału w promocji jest bardzo prosta – trzeba wypełnić specjalne zgłoszenie, że chce się po zakończeniu miesiąca brać udział w losowaniu tego tytułu. Krwiodawca/krwiodawczyni, którego nazwisko zostanie komisyjnie wylosowane, otrzyma upominki ufundowane przez organizatorów oraz darczyńców. Jego nazwisko oraz zdjęcie zostaną podane do publicznej wiadomości na łamach tygodnika „Nowe Życie Pabianic” i tam także ukaże się krótka notatka zawierająca takie informacje jak: ile już krwi oddała dana osoba, co było powodem, że została krwiodawcą i co chciałaby przekazać tym, którzy krwiodawcami jeszcze nie są. Karty zgłoszeniowe są do pobrania w punkcie pobrań krwi w Pabianicach. Serdecznie zapraszamy.

  Przypominamy także, iż w dniach 22-26 listopada, tak jak co roku, odbywają się Dni Honorowego Krwiodawstwa.

  Szanowni Krwiodawcy – Ci obecni i Ci, którzy nimi zostaną – pamiętajcie, iż Wasza krew, jeśli zostanie przez Was oddana – ratuje życie!

  Organizatorzy

  Udostępnij