• Finał kampanii „19 dni przeciw krzywdzeniu dzieci i młodzieży” odbył się w kinie Helios w czwartek. Głównym organizatorem wydarzenia „po-MOC, nie prze-MOC” była Grupa Wolontarystyczna AGRAFKA.

  Przemoc wobec drugiego człowieka, a przede wszystkim tego, który nie potrafi się sam obronić, jest, niestety, wciąż powszechnym zjawiskiem. Organizacje pozarządowe oraz grupy wolontarystyczne mają za zadanie uświadamiać zakres tego problemu oraz prowadzić działania profilaktyczne. Jedną z nich jest pabianicka Grupa Wolontarystyczna AGRAFKA, czyli główny organizator kampanii „19 dni przeciw krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.

  17 listopada w pabianickim kinie Helios odbył się m.in. pokaz filmu profilaktycznego dotyczącego tego problemu. Wielu z nas mogło dowiedzieć się dzięki niemu, że… klaps to nie „tylko kara”, a wyśmiewanie przez rówieśników nie jest „tylko ironią”. To już formy przemocy!

  Obecna na spotkaniu Anna Grabarczyk podkreślała wyraźnie konieczność reagowania na przemoc: – Każdy z Was może powiedzieć STOP. Przemoc odbiera moc, poczucie sprawczości, siłę.

  Gość tego finału to współzałożycielka i prezeska zarządu Fundacji Huśtawka, dyplomowana interwentka kryzysowa, pracowniczka socjalna, trenerka umiejętności społecznych. Prowadzi szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wypalenia zawodowego i work-life balance. Specjalizuje się w pracy z osobami uwikłanymi w przemoc, z kobietami i dziećmi w kryzysie bezdomności. Koordynatorka do spraw pomocowych Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, interwentka kryzysowa w Regionalnym Interwencyjnym Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.

  Anna Grabarczyk wyjaśniła również uczestnikom spotkania zasadniczą różnicę między agresją a przemocą. To właśnie w przypadku doświadczania przemocy nie potrafimy powiedzieć STOP! Nie ma tu znaczenia płeć, wiek czy wygląd ofiary. Może nią, niestety, zostać każdy. KAŻDY Z NAS!

  Młodzież została również poinformowana o tym, w jaki sposób działa cykl przemocy oraz jakie wyróżnia się jej rodzaje. Przerażające okazuje się to, jak różne formy potrafi przybierać – przemocą może stać się (najczęściej dla dziecka lub młodego człowieka jako ofiary) poczucie emocjonalnego zaniedbania, mimo posiadania wielu dóbr materialnych.

  Była mowa również o formach przemocy ekonomicznej. Jak się okazuje, tą najdotkliwszą jednak jest przemoc o charakterze psychicznym.

  Młodzi słuchacze mogli również sprawdzić swoją wiedzę, określając, czy różne tezy na temat przemocy są faktami czy też stanowią mit. Jak się okazuje, wciąż pokutuje ogrom mitów, które dotyczą przemocy w rodzinie. Na szczęście dzięki akcjom społecznym coraz łatwiej jest je obalać. Najważniejsze, by uświadomić pabianiczan i nie tylko o tym, że W SYTUACJI PRZEMOCY ZAWSZE JEST ROZWIĄZANIE I MOŻNA WSZYSTKO ZMIENIĆ. A życie drugiego człowieka można odmienić bardzo prosto – jednym słowem, gestem… obecnością.

  Niestety, wielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak trudno jest nam mówić STOP i prosić o pomoc. Warto to zmienić, ponieważ… już prośba o pomoc jest odwagą! Warto też zwracać się do odpowiednich służb.

  Na podsumowanie czwartkowego spotkania na parkingu „Tkalni” przed kinem odbyły się  atrakcje plenerowe dla dzieci i młodzieży zorganizowane przez Grupę Wolontarystyczną AGRAFKA. Dzięki nim wszyscy zintegrowali się, poznali i stworzyli wspólnotę. A w niej… nie ma miejsca na przemoc!

  Kampania „19 dni przeciw krzywdzeniu dzieci i młodzieży” realizowana była przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Pabianicach, Strażą Miejską w Pabianicach, Wydziałem Profilaktyki i Wspierania Rodziny, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Kinem Helios oraz CH Tkalnia.

  W kampanii uczestniczyli uczniowie 14 szkół (SP 1, SP 2, SP 3, SP 5, SP 8, SP 9, SP 13, SP 14, SP 17, I LO, II LO, ZS 2, ZS 3 i Szkoła Optima).

  – Kampania trwała od 1 do 19 listopada. W tym czasie szkoły samodzielnie realizowały działania na swoim terenie. W placówkach odbyły się m. in: dzień koloru pomarańczowego, konkursy, akcje, tworzenie plakatów, filmików i prezentacji dotyczących nie tylko samej przemocy ale też jej przeciwdziałania – podsumowała Joanna Wendler, koordynatorka kampanii. – Dodatkowo w szkołach eksperci z policji, straży miejskiej i wydziału profilaktyki realizowali cykl warsztatów poświęconych przemocy, a Agrafki realizowały edukacyjną akcję społeczną w mieście „Pomarańczowa wstążka”.

  Patronat nad kampanią sprawował Prezydent Miasta Pabianic.

  Udostępnij