• Pabianiccy policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi sprawdzali pustostany, ogrody działkowe oraz inne miejsca, gdzie mogły przebywać osoby potrzebujące pomocy.

  Akcja miała charakter pomocowy – sprawdzenie miejsc przebywania osób bezdomnych, udzielanie tym osobom niezbędnej informacji o zagrożeniach związanych ze spadkiem temperatur oraz o schroniskach, noclegowniach i jadłodajniach, a także udzielanie wszelkiej pomocy w granicach posiadanych kompetencji – mówi kom. Ilona Sidorko, oficer prasowy KPP Pabianice.

  W kilku miejscach mundurowi zastali osoby bezdomne, którym przekazali informacje o formach pomocy oferowanych przez miasto i instytucje socjalne. Dostarczyli im także maseczki ochronne.

  – Prosimy o informacje o osobach bezdomnych, samotnych i bezradnych, których życie jest zagrożone z uwagi na niskie temperatury. Nie bądźmy obojętni. Pamiętajmy, że od naszej reakcji może zależeć ludzkie życie – dodaje funkcjonariuszka. – Obowiązkiem każdego z nas jest reagowanie na cudzą krzywdę. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112, by uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie.

  Oto lista placówek z powiatu pabianickiego, które oferują pomoc:

  • Stowarzyszenie Abstynentów „Granica” – Pabianice, ul. Graniczna 2/6, tel. 42 226-80-30. Dysponuje 24 miejscami noclegowymi, dając możliwość pobytu całodobowego i całorocznego
  • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Pabianickie – Pabianice, ul. Kościuszki  22/26. Prowadzi całoroczne, całodobowe schronisko dla osób bezdomnych. Zapewnia wyżywienie, odzież, leki, opiekę przedmedyczną, spotkania z psychoterapeutą uzależnień, pomoc w znalezieniu pracy lub zarejestrowaniu się w urzędzie pracy, pomoc w załatwianiu bieżących spraw, pisaniu pism
  • Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn i Bezdomnych Kobiet z dziećmi –  Konstantynów Łódzki, ul. Słowackiego 11, tel. 42 211-13-16. Posiada 15 miejsc (10 dla mężczyzn i 5 dla kobiet), wydaje posiłki od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Zapewnia drobną pomoc rzeczową
  • Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Cicha 43, tel. 42 215-89-35, 42 215- 88-94. Realizuje pomoc doraźną w formie finansowej.

  Udostępnij