• Ratusz poinformował o aktualnym stanie remontu tramwajowego. Wiemy, co się otwiera, co się robi i co zamyka.

  • Wykonawca remontu linii tramwajowej 21 listopada zgłosił do odbioru ul. Łaską, od pętli przy ul. Wiejskiej do ul. Zielonej, oraz ul. Łódzką w Ksawerowie, od Małego Skrętu do ul. Widzewskiej, i przekazał dokumentację powykonawczą, która jest sprawdzana.

  Ruszają pierwsze odbiory terenowe – rozpoczną się od odcinka w Ksawerowie. Szeroki zakres inwestycji powoduje, że prace odbiorowe prowadzone będą w kilkunastu różnych branżach.

  30 listopada wykonawca zgłosił do odbioru ul. Warszawską, na odcinkach od ul. Widzewskiej do Dużego Skrętu, od Dużego Skrętu do ul. Sikorskiego, od ul. Sikorskiego do ul. Kaplicznej.

  Na ul. Zamkowej, od ul. Łaskiej do ul. Kilińskiego, zakończyły się zasadnicze prace budowlane i odcinek czeka na zgłoszenie do odbioru.

  Do 15 grudnia będzie przejezdna południowa strona ul. Warszawskiej, od ul. Konstantynowskiej do ul. Batorego. Prace archeologiczne w większości zostały wykonane.

  Po 15 grudnia pracebędą kontynuowane po północnej stronie ul. Warszawskiej. Na ul. Zamkowej, w rejonie ulic Piłsudskiego i Gdańskiej rozpocznie się wzmacnianie gruntu.

  • Kontynuowane są roboty budowlane na skrzyżowaniu Zamkowa/Kilińskiego/św. Jana. Naprawy wymagała studnia ZWiK. Prace prowadzone są teraz, żeby dwukrotnie nie zamykać skrzyżowania. Przejezdność zostanie przywrócona na przełomie roku.

  Udostępnij