• W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pabianicach przypomina o konieczności przygotowania obiektów budowlanych do okresu zimowego.

    Przygotowanie powinno polegać na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych oraz stanu sprawności instalacji grzewczych, w tym instalacji gazowej, pieców co i cw.

    Przypomina się jednocześnie wszystkim właścicielom, zarządcom i użytkownikom nieruchomości o konieczności usuwania z dachów nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych oraz sopli zwisających z okapów budynków w przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych i intensywnych opadów śniegu.

    Udostępnij