• To tegoroczne zmiany w ustawie „Prawo o ruchu drogowym”.

  –  W tym roku weszło w życie dziesięć zmian do ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Najistotniejsze związane są z brakiem obowiązku wymiany tablic rejestracyjnych. Nie ma też kart pojazdu, a nasz wydział komunikacji nie wydaje już naklejek kontrolnych na szybę pojazdu – mówi starosta Krzysztof Habura.

  Jeśli kupujemy auto z drugiej ręki, które było już zarejestrowane w Polsce, od tego roku nie musimy już wymieniać tablic rejestracyjnych. Nawet wtedy, gdy pochodzi ono z innego województwa. Niestety, nie dotyczy to wszystkich. Nie można pozostawić tzw. czarnych tablic i tablic z polską flagą.

  Można pozostawić tylko tzw. „eurotablice” z czcionką zwężoną i z czcionką niezwężoną, pod warunkiem że nie są zniszczone i pogięte. Oczywiście zmiana tablic jest dobrowolna i nieobowiązkowa – informuje Aleksandra Moczkowska, inspektor z wydziału komunikacji i transportu.

  Koszt rejestracji pojazdu bez wymiany tablic rejestracyjnych to 67 zł, z wymianą – 161,50 zł.

  Od 4 września przy rejestracji pojazdu nie obowiązują już karty pojazdu. Jeśli dostarczymy kartę pojazdu do wydziału komunikacji, to zostanie ona w teczce pojazdu. Pojazd nowy i zarejestrowany w kraju po 4 września nie posiada karty pojazdu. Właściciel auta rejestrujący pojazd nie otrzyma też naklejki kontrolnej na szybę.

  Na niektórych tablicach rejestracyjnych widzimy grafikę obrysu wizerunku orła, która została wprowadzona po 1 stycznia 2020 roku. Dziś zarys orła nie jest obowiązkowy. Tablica rejestracyjna ma posiadać w lewym górnym rogu symbol flagi Unii Europejskiej, pod którym znajdują się litery PL.

  Kierowcy mogą czasowo wycofać z ruchu nieużywany samochód osobowy. Jest to możliwe od 3 do 12 miesięcy, gdy auto ma wyraźną awarię najważniejszych elementów konstrukcyjnych, np. nadwozia, podwozia czy ramy, a jego użytkowanie stanowiłoby zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mowa oczywiście o samochodach po wypadku. Po upływie terminu wycofania należy ponownie przywrócić pojazd do ruchu drogowego. W tym celu należy dostarczyć do wydziału komunikacji i transportu zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu. Kolejne czasowe wyrejestrowanie auta jest możliwe nie wcześniej niż po 3 latach.

  Przypominamy wszystkim osobom, które zamierzają kupić lub sprzedać pojazd, o obowiązku zgłoszenia tego do wydziału komunikacji i transportu w starostwie. Ten przepis obowiązuje już 3 lata, ale jest sporo osób, które o tym nie pamiętają. Tymczasem niezgłoszenie sprzedaży lub nabycia pojazdu skutkuje karą – dodaje Robert Kraska, członek Zarządu Powiatu.

  Udostępnij