• Naczelną misją Przedszkola Miejskiego nr 11 w pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej jest dawanie jednakowych szans dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym.

    Tolerancja i zrozumienie przyświecają wielu działaniom przedszkola z ul. św. Jana. W tę konwencję wpisują się dwa zajęcia przeprowadzone dla wszystkich przedszkolaków przez zespół terapeutyczny. Był to „Dzień Tolerancji” i „Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych”.

    W trakcie tych zajęć wychowankowie poznali znaczenie pojęcia „tolerancja”, a także mogli poczuć, z jakimi trudnościami w  codziennym funkcjonowaniu muszą się zmierzyć ich koledzy z różnymi niepełnosprawnościami. A wszystko to w formie przystępnej dla dzieci – poprzez zabawę.

    W skład zespołu terapeutycznego PM 11 wchodzą: psycholog Anna Piotrowska, logopeda Anna Pacyniak-Gieranowska, fizjoterapeutka Magdalena Borowiec, oraz nauczycielki wspierające: Weronika Kuleszka, Mariola Barańska i  Wiesława Muszyńska.

    Udostępnij