• Wczoraj, 20 grudnia, odbyła się sesja budżetowa Rady Miejskiej. Ile w 2023 roku wyda ratusz?

    Miasto planuje dochody na poziomie 305.662.615 zł, z tego bieżące – 264.764.847,90 zł, a majątkowe – 40.897.767,34 zł. Przychody to planowana kwota 32.767.113,86 zł, rozchody – 2.132.000 zł, a deficyt – 30.635.113,86 zł.

    W 2023 roku Pabianice wydadzą 336.297.729,10 zł, z tego wydatki bieżące – 275.164.617,52 zł oraz majątkowe – 61.133.111,58 zł. Według planu pieniądze popłyną m.in. na lokalny transport zbiorowy (50.840.038,93 zł), funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (301.800 zł), funkcjonowanie systemów rowerów publicznych (403.714,08 zł), zakłady gospodarki mieszkaniowej (5.550.000 zł), cmentarze (4.701.000 zł), straż miejską (2.579.500 zł), szkoły podstawowe (46.406.940,62 zł), przedszkola (30.323.938 zł), ośrodki pomocy społecznej (5.996.298 zł), ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (28.000 zł), gospodarkę odpadami komunalnymi (22.440.000 zł), oświetlenie ulic, placów i dróg (9.245.000 zł) i instytucje kultury fizycznej (9.238 999,79 zł).

    W 2023 roku ratusz sfinansuje m.in. modernizację kotłowni w SP 8 (175.000 zł), modernizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Warzywnej 6 (160.000 zł) czy budowę drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską (84.500 zł).

    Za budżetem głosowało 17 radnych. Wstrzymało się 4 (z klubu PiS).

    Udostępnij