• Nadszedł czas wigilijno-noworocznych spotkań. W sobotę, 17 grudnia, w restauracji „Jubilatka” w świątecznym nastroju spotkali się honorowi krwiodawcy i wolontariusze PCK oraz ich goście.

  Licznie zebranych gości przywitał Andrzej Chałupka, prezes oddziału HDK PCK w Pabianicach. W tym dniu wielu działaczy i krwiodawców zostało wyróżnionych medalami i odznakami. Wręczono również dwa Kryształowe Serca.

  Krwiodawcy podsumowali mijający rok 2022, który był bardzo udany w działalności Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach. W ramach akcji „Gorączka złota” uczniowie zebrali w szkołach ok. 7500 zł, w akcji #napomocUkrainie zebrali ponad 18.000 zł, podobnie jak w ramach akcji „Walka z głodem”.

  Z tak zdobytych środków finansowych oraz przy pomocy środków pozyskanych z BZG Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizowaliśmy: półkolonie dla dzieci z Ukrainy i dzieci z Polski pochodzących z rodzin zagrożonych społecznym wykluczeniem, był zorganizowany Festiwal Kultury Ukraińskiej, trwa kurs języka polskiego dla Ukraińców – wyliczał prezes Andrzej Chałupka. W okresie Wielkanocy ze zbiórki artykułów spożywczych przygotowano 40 paczek dla osób samotnych i rodzin zagrożonych ubóstwem. Na Boże Narodzenie przygotowano 250 paczek ze słodyczami dla dzieci rodzin jak wyżej. Zbiórka artykułów spożywczych prowadzona przez wolontariuszy Grupy SIM PCK pozwoliła na przygotowanie kolejnych 70 paczek dla osób starszych i ubogich rodzin. Pragnę serdecznie podziękować za zaangażowanie w realizację tych działań wszystkim wolontariuszom naszego oddziału oraz wszystkim osobom, które w tym uczestniczyły. Serdecznie dziękuję naszym nieocenionym darczyńcom, bez pomocy których nasza działalność byłaby bardzo ograniczona. Słowa podziękowania kieruję do senatora Macieja Łuczaka, do Banku Kaliskiego PACOBANK Pabianice, Gminnej SpółdzielniSamopomoc Chłopska”, LUMILEDS POLAND SA, ADAMED PHARMA SA, Firmy PAWO-MEN, Firmy CERTOOLS, BMI ICOPAL w Zduńskiej Woli, Pabianickiej Fabryki Narzędzi PAFANA SA, Firmy REMASZ, Firmy DALKOWSKI. Dziękuję Starostwu Pabianickiemu, Urzędowi Miasta Pabianic, gminom Ksawerów oraz Pabianice. Dziękujemy pabianickiej prasie oraz TVPro-MOKza okazywaną nam życzliwość i pokazywanie społeczeństwu Pabianic i powiatu pabianickiego w materiałach TV oraz w wydaniach gazetowych i internetowych spraw, którymi na co dzieńżyjenasze Stowarzyszenie.

  Honory dla zasłużonych

  Sobotnia wigilijna uroczystość była okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych krwiodawców.

  Na wniosek Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach minister zdrowia za wieloletnie, honorowe oddawanie krwi Odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” wyróżnił: Sławomira Chałubińskiego, Krzysztofa Felcenlobena, Łukasza Jurka, Marcina Krawczyka, Przemysława Ludwisiaka, Miłosza Michalaka, Marcina Pisarskiego, Adama Radziszewskiego, Bartosza Skotarskiego,  Przemysława Stawiarza i Piotra Szymaniaka. Za wieloletnie, honorowe oddawanie krwi oraz promowanie honorowego krwiodawstwa przyznał zaś Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”. Otrzymali ją: Waldemar Badura, Teresa Kołodziejczyk, Przemysław Ludwisiak, Tomasz Łagowski, Jarosław Łyczkowski, Szymon Wachulec, Tomasz Wąsik, Magdalena Włodarczyk, Tomasz Włodarczyk i Agnieszka Urbanowicz.

  Na wniosek Oddziału Rejonowego PCK Kapituła Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża w uznaniu zasług w działalności na rzecz naszego Stowarzyszenia przyznała: Pabianickiej Fabryce Narzędzi PAFANA SA Odznakę Honorową PCK II stopnia, Przemysławowi Ludwisiakowi,  prezesowi Klubu HDK PCK przy ADAMED PHARMA SA  – Odznakę Honorową PCK III stopnia, Firmie PAWO MEN – Odznakę Honorową PCK IV stopnia, Teresie Kołodziejczyk, prezes Klubu HDK PCK przy OSP w Zduńskiej Woli – Odznakę Honorową PCK IV stopnia, Tomaszowi Wąsikowi, działaczowi PCK ze Zduńskiej Woli – Odznakę Honorową PCK IV stopnia.

  Na wniosek Oddziału Rejonowego PCK za wieloletnią działalność na rzecz PCK Zjazd Polskiego Czerwonego Krzyża przyznał Zbigniewowi Janecie godność „Członka Honorowego Polskiego Czerwonego Krzyża”.   

  Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi odznaczył Odznaką „Za zasługi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi”: Pawła Bodankę, Urszulę Dzikowicz, Krzysztofę Gąsińską, Edytę Gąsińską, Tadeusza Gęsa, Anetę Gryś, Adama Topolskiego, Marcina Wieczorka i Jacka Wróblewskiego.                                 

  Polski Czerwony Krzyż w uznaniu za wieloletnie, honorowe oddawanie krwi przyznał Odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I stopnia: Katarzynie Fus, Mariuszowi Grysiowi, Marcinowi Sulejowi, Marcin Świerczowi, a II stopnia – Małgorzacie Hauk.

  Oddział Rejonowy podsumował tegoroczne współzawodnictwo o tytuł „Najlepszego Opiekuna Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża”. Tytuł zdobyła Dorota Śpionek ze szkoły w Ksawerowie. Uhoronowana została tabletem ufundowanym przez Firmę DALKOWSKI. Prezes Grupy SIM PCK przy Oddziale Rejonowym PCK w Pabianicach Paulina Trojan za swoją działalność w tej dziedzinie została uhonorowana upominkiem ufundowanym przez senatora Macieja Łuczaka.

  Z okazji 50-lecia powstania Klubu HDK PCK przy ADAMEDZIE PHARMA SA został on uhonorowany okolicznościowym pucharem. Pucharem z okazji 40-lecia powstania został uhonorowany Klub HDK PCK przy BMI ICOPAL w Zduńskiej Woli. Puchary ufundował Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża Pabianice.

  Kryształowe serca

  W sobotę wyróżnienie w postaci Kryształowego Serca otrzymała Agnieszka Urlik.

  Agnieszka Urlik to wieloletnia, zasłużona działaczka OR PCK Pabianice, aktualnie przewodnicząca komisji rewizyjnej OR PCK Pabianice. Jest opiekunką szkolnych krwiodawców w I Liceum Ogólnokształcącym. Za swoją działalność na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża wyróżniona: Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową PCK IV, III i II stopnia, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”, Odznaką Za Zasługi dla RCKiK w Łodzi, Medalem 60-lecia Ruchu HDK PCK oraz 100-lecia powstania PCK.

  Medale, puchary i Kryształowe Serce wspólnie z prezesem Andrzejem Chałupką wręczała Jolanta Chełmińska, prezes Łódzkiego Oddziału Okręgowego PCK, która na zakończenie wigilijnego spotkania złożyła wszystkim życzenia.

  – Życzę, żebyśmy przy stole rodzinnym nie patrzyli, czy mamy inne poglądy, czy inne pochodzenie, czy się ze sobą nie zgadzamy, czy może żeśmy się wczoraj pokłócili, żebyśmy umieli nie tylko obdarzać miłością tych, których kochamy, ale również potrafili pokochać tych, którzy w naszym mniemaniu nie zawsze spełniają nasze oczekiwania. Podajmy sobie rękę, bo święta od tego są, i spójrzmy w przyszłość radośnie i razem. Wszystkiego dobrego na święta i Nowy Rok – powiedziała pani prezes.

  Spotkanie uatrakcyjnił występ chóru INCANTO pod batutą Magdaleny Hudzieczek-Cieślar.

  Udostępnij