• Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza dzieci oraz młodzież do 19. roku życia do udziału w XIX edycji powiatowego konkursu piosenki „Idolek”.

  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapisanie się na listę pod nr. tel.: 42 215 20 93 lub osobiście w sekretariacie placówki (ul. Pułaskiego 38).

  Konkurs przebiega w trzech etapach:

  Eliminacje wstępne

  Odbędą się 16 stycznia 2023 roku o godz. 10.00. Uczestnicy prezentują dwie dowolne piosenki a cappella (bez podkładu muzycznego). Spośród wszystkich uczestników jury wybierze finalistów. Pozostali mogą wziąć udział w warsztatach wokalnych i koncercie finałowym jako śpiewający w zespołach towarzyszących solistom. Uwaga, każdy uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia w dniu eliminacji wypełnionego oświadczenia podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego lub uczestnika pełnoletniego.

  Warsztaty wokalne

  Wszyscy uczestnicy konkursu wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez Magdalenę Filipiak 17, 18 i 19 stycznia.

  Finał

  Koncert finałowy poprzedzony próbą generalną odbędzie się 20 stycznia 2023 roku o godz. 17.00 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury. Jury konkursu przyzna tytuł IDOLKA, nagrody oraz wyróżnienia.

  Strona internetowa konkursu, na której znaleźć można wzór oświadczenia niezbędnego do wzięcia udziału w rywalizacji: https://www.mdk-pabianice.pl/index.php/startowa/konkursy-artystyczne/1614-xix-edycja-powiatowego-konkursu-piosenki-idolek-feriada-2022

  Szczegółowych informacji udziela sekretariat MDK (nr tel.: 42 215 20 93).

  Udostępnij