• Ponownie trwa nabór do projektu „Niania = powrót do pracy”, który jest realizowany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pabian-Med z ulicy Kilińskiego 10/12.

  – Projekt zakłada wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 – mówi Piotr Grącki, dyrektor Pabian-Med. – Uczestnikami projektu mogą być osoby, które spełnią wymagane kryteria.

  Kryteria warunkujące udział w projekcie:

  • kandydaci muszą być pracującymi mieszkańcami powiatu pabianickiego, co należy udokumentować zaświadczeniem o zatrudnieniu;

  • dziecko, nad którym ma być sprawowana opieka niani, musi mieć poniżej 3 lat, nie może chodzić do żłobka, klubu dziecięcego ani nie może być pod opieką dziennego opiekuna;

  – Uczestnicy projektu podejmują samodzielnie decyzję dotyczącą wyboru osoby do opieki nad dzieckiem według własnych oczekiwań – dodaje dyrektor Grącki. – Nianią może zostać tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia.

  Zainteresowani udziałem w projekcie „NIANIA = powrót do pracy więcej informacji o projekcie uzyskają u Justyny Brykowskiej i Anny Kaszczyk pod numerem 503-343-466. Mail: niana@pabianmed.pl.

  Strona projektu: https://niania.idsl.pl/

  Regulamin rekrutacyjny projektu wraz z wzorami wszystkich dokumentów do pobrania jest dostępny na stronie internetowej SPZOZ Pabian-Med: https://szpitale.lodzkie.pl/…/niania-powrot-do-pracy.html

  Udostępnij