• W czasie powitania Nowego Roku warto pomyśleć o zasadach bezpiecznego obchodzenia się z fajerwerkami. 

  W noc sylwestrową często dochodzi do poparzeń, zranień i pożarów, a nawet wypadków śmiertelnych. Przyczyną większości jest niewłaściwe użytkowanie fajerwerków i nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

  Pamiętajmy, że fajerwerki są materiałami wybuchowymi i muszą być używane ostrożnie i zgodnie z instrukcją. Policjanci na bieżąco sprawdzają punkty handlowe oferujące fajerwerki i interweniują w sytuacjach naruszania zakazu ich używania – mówi kom. Ilona Sidorko, oficer prasowy KPP Pabianice. – Prawo zakazuje używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych z wyjątkiem 31 grudnia oraz 1 stycznia. Przedwczesne próby pirotechniczne i odpalanie resztek są niedozwolone.

  Policja przypomina:

  • kupujmy fajerwerki u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców i stosujmy się do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach fajerwerków;
  • sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2;
  • fajerwerków nie powinny odpalać dzieci;
  • czytajmy instrukcje, bezwzględnie przestrzegajmy zaleceń producenta i zwracajmy uwagę na ostrzeżenia;
  • korzystając z fajerwerków, należy wybrać miejsce, w którym nie zrobimy nikomu krzywdy i  niczego nie zniszczymy;
  • zachowajmy bezpieczną odległość, nigdy nie pochylajmy się nad ładunkiem, stańmy z boku i trzymajmy źródło ognia w wyciągniętej ręce;
  • nie odpalajmy petard po alkoholu;
  • jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić, co się stało;
  • huk petard niepokoi zwierzęta, zadbajmy więc, by nasze czworonogi nie były narażone na odgłosy wybuchów;
  • gdy doszło do wypadku, wezwijmy służby ratownicze.

  Udostępnij