• Nowa legitymacja służbowa policjanta będzie ważna 4 lata.

  Ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,6 x 53,98 x 0,76 mm, wykonanej z wielowarstwowego poliwęglanu, personalizowanej metodą grawerowania laserowego, zawierającej zabezpieczenia przed fałszerstwem:

  • element graficzny w postaci napisu „POLICJA” wykonany farbą optycznie zmienną,
  • linie giloszowe oraz mikrodruki w polu zdjęcia,
  • element dyfrakcyjny DOVID,
  • tło reliefowe w postaci napisu „POLICJA”,
  • dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego,
  • mikrodruki,
  • elementy wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,
  • element zabezpieczający CLI,
  • tłoczenia powierzchni.

  Awers:

  • tło w kolorze czerwono-niebiesko-czerwonym z napisem „POLICJA”,
  • w prawej górnej części wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej,
  • w górnej części napis „POLICJA” o wymiarach 35,7 x 6,3 mm,
  • poniżej napisu „POLICJA” nazwa jednostki organizacyjnej policji, w której policjant pełni służbę lub w przypadku legitymacji policjantów pełniących służbę w: komisariacie policji – nazwa komendy powiatowej policji, komendy miejskiej policji lub komendy rejonowej policji, na obszarze działania której znajduje się komisariat policji; komisariacie specjalistycznym policji – nazwa komendy wojewódzkiej (stołecznej) policji, na obszarze działania której znajduje się komisariat specjalistyczny policji; ośrodku szkolenia policji – nazwa komendy wojewódzkiej (stołecznej) policji, na obszarze działania której znajduje się ośrodek szkolenia policji,
  • w lewej środkowej części wizerunek twarzy policjanta,
  • w prawej środkowej części, na wysokości wizerunku twarzy policjanta, występujące pod sobą kolejno: gwiazda policyjna, nr legitymacji z trzyliterowym oznaczeniem serii oraz sześciocyfrową numeracją karty identyfikacyjnej, napis w kolorze czarnym: „WAŻNA DO” oraz poniżej: 31.12.2026,
  • w środkowej części znak holograficzny (okrągły, transparentny hologram stylizowanego orła) nachodzący na dolny prawy róg pola z wizerunkiem twarzy policjanta,
  • poniżej wizerunku twarzy policjanta napisy w kolorze czarnym: „NR IDENTYFIKACYJNY, IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ” wraz z odpowiednimi danymi.

  Rewers:

  • w górnej części tło w kolorze czerwono-niebiesko-czerwonym,
  • w lewej górnej części tła napis w kolorze czarnym „ORGAN WYDAJĄCY” wraz z nazwą organu, który wydał legitymację służbową,
  • w dolnej części tła napis w kolorze czarnym: „W przypadku znalezienia legitymacji należy niezwłocznie zwrócić ją do najbliższej jednostki organizacyjnej Policji. Nieuprawnione posługiwanie się legitymacją podlega odpowiedzialności karnej”,
  • w prawej górnej części dokumentu białe pole z widocznym, w zależności od kąta obserwacji, wizerunkiem twarzy policjanta lub stylizowanymi literami RP,
  • w dolnej części, na tle reliefowym w postaci napisu „POLICJA”, obszar zawierający dane przeznaczone do odczytu maszynowego.

  Udostępnij