• W czwartek, 22 grudnia, odbyła się budżetowa sesja powiatu. Ile i na co w 2023 roku wyda pabianickie starostwo?

  Dochody budżetu powiatu na rok 2023 ustalono w łącznej wysokości: 145.877.478,74 zł, z tego dochody bieżące: 125.202.874,85 zł i majątkowe: 20.674.603,89 zł.

  Wydatki wyniosą starostwo 154.879.540,75 zł, z tego wydatki bieżące: 125.440.567,09 zł i majątkowe: 29.438.973,66 zł.

  Różnica między dochodami i wydatkami sto planowany deficyt budżetu, który wyniesie 9.002.062,01 zł i będzie pokryty długoterminowym kredytem bankowym, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami.

  Przychody budżetu starostwa ustalono na 10.634.062,01 zł, a rozchody: 1.632.000 zł.

  Na co konkretnie pójdą w tym roku pieniądze?

  Wyremontowane zostaną powiatowe drogi, m.in. zrealizowana zostanie przebudowa drogi nr 4912E od Dobronia do Markówki (3.600.000 zł), ul. Piłsudskiego (260.000 zł) i ul. Wspólnej (180.000 zł) w Pabianicach, drogi nr 3313E od skrzyżowania z drogą gminną na Łaziska w kierunku Mierzączki Dużej (80.000 zł) czy dróg nr 3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez Rydzyny do DW 485 w Pawłówku (1.500.000 zł).

  Starostwo zainwestuje także w tworzenie terenów zieleni na terenie powiatu (20.000 zł), modernizację oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół nr 2 (140.000 zł), budowę Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół nr 1 (17.891.792,89 zł), utworzenie siłowni wraz z oświetleniem energooszczędnym w II Liceum Ogólnokształcącym  (50.000 zł), rekonstrukcję nawierzchni dziedzińca łącznie z wjazdem w Zespole Szkół nr 3 (150.000 zł), wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku starostwa przy ul. Piłsudskiego 2 (20.000 zł) czy modernizację kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim (50.000 zł).

  Udostępnij