• Od tego roku każdy emeryt lub rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS, czyli mLegitymację.

    Będzie można przechowywać ją na własnym urządzeniu mobilnym, np. telefonie, przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. W aplikacji wystarczy wybrać opcję „Dodaj dokument” i na wyświetlonej liście dokumentów wskazać Legitymacja emeryta-rencisty.

    Emerytom i rencistom, którzy przed 1 stycznia 2023 roku otrzymali legitymacje w formie plastikowej karty identyfikacyjnej, wydamy automatycznie również legitymację w wersji elektronicznej. Takie osoby będą mogły korzystać z obu wersji dokumentu, i tradycyjnej, i elektronicznej – mówi Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego.

    mLegitymacja działa tak, jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona, osoba uprawniona potwierdzi, że jest emerytem lub rencistą i skorzysta z ulg i uprawnień jej przysługujących, np. zniżek do biletów.

    Emeryci lub renciści, którzy chcieliby otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty, będą musieli złożyć w tej sprawie wniosek (formularz ERL). Co ważne, legitymacje emerytów i rencistów, które zostały wydane przed 2023 rokiem, aktualne, zgodnie z nadanym terminem ważności – dodaje rzeczniczka.

    Udostępnij