• Od lutego Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci więcej za pobyt pacjenta w szpitalu. W efekcie w ciągu roku do szpitali trafi dodatkowo co najmniej 200 mln zł.

  Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za pobyt w szpitalu od pierwszego dnia. Dotychczas do trzeciego dnia hospitalizacji, rozliczanej wybraną Jednorodną Grupą Pacjentów, szpital otrzymywał połowę stawki za hospitalizację. Pełna stawka była wypłacana od trzeciego dnia hospitalizacji.

  Ten mechanizm ogranicza sytuacje, w których pacjent jest hospitalizowany, a nie było to konieczne, ponieważ problem zdrowotny, z którym trafił do szpitala, mógł być rozwiązany w trybie ambulatoryjnym, czyli świadczenie medyczne mogło być udzielone w AOS zamiast w warunkach szpitalnych – mówi Anna Leder, rzeczniczka prasowa Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

  Teraz stawki za pierwsze dni pobytu w szpitalu wzrosną. Ulepszony mechanizm zapewni więc, że placówka otrzyma dodatkowe fundusze, a dyrektorzy szpitali zyskają większą elastyczność w zarządzaniu ruchem pacjentów. Od lutego 2023 NFZ zwiększy stawkę za pierwsze dni hospitalizacji. Podwyżka będzie stopniowa. W rezultacie za przyjęcie i wypis pacjenta ze szpitala w tym samym dniu, NFZ zapłaci około 50% pełnej stawki za hospitalizację, a w kolejnych dniach hospitalizacji stawka będzie stopniowo rosnąć co 17%, tak aby trzeciego dnia hospitalizacji osiągnąć 100%. To rozwiązanie było oczekiwane przez dyrektorów szpitali.

  – Przewidujemy, że dzięki podwyżce stawek za pierwsze dni hospitalizacji, pacjenci jeszcze szybciej otrzymają fachową pomoc. Dzięki temu pacjenci będą mogli być wypisani ze szpitala wcześniej, a tym samym placówki będą mogły przyjąć więcej chorych. Zmiany korzystnie wpłyną również na sytuację ekonomiczną szpitali, które z jednej strony zwiększą przychody, a z drugiej obniżą koszty – zaznacza Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

  Dzięki wyższym stawkom za hospitalizację do szpitali w ciągu roku trafi dodatkowo co najmniej 200 mln zł. Zmiany w rozliczaniu hospitalizacji wejdą w życie od lutego 2023.

  Pod koniec grudnia 2022 roku wydaliśmy specjalne instrukcje, które pozwalają szpitalom na uwzględnienie zmian w stawkach za hospitalizacje, rozliczane według JGP. Miesięczny bufor jest potrzebny na dostosowanie systemów szpitalnych do nowych stawek. Placówki mają na to czas do końca stycznia 2023 roku – dodaje Anna Leder.

  Udostępnij

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *