• Podjęto decyzję o rozstrzygnięciu przetargu na przebudowę dróg w ramach dofinansowania, które miasto otrzymało z Rządowego Funduszu Polski Ład.

    Przebudowa dotyczy 9 ulic: Rycerska, Księżycowa, Lisia, Akacjowa, Makowa, Grabowa, Piaskowa, Popławska i Robotnicza (na zdjęciu).

    Ze względów proceduralnych (wymogi Polskiego Ładu) przetarg na dwie ulice, tj. Różaną i Drewnowską, zostanie powtórzony, a dodatkowe pieniądze na te dwa zadania (114 tys. zł) zostały zabezpieczone na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej.

    Pozostałe cztery ulice, tj. Smugowa, Bugaj, Broniewskiego i Wyspiańskiego, zostaną przesunięte do realizacji przez Zarząd Dróg Miejskich przy współudziale Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

    Z Rządowego Funduszu Polski Ład miasto na przebudowę dróg otrzymało 5.310.281 zł.

    Udostępnij