• Od dziś, 1 lutego, można składać elektroniczne wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500+” na kolejny okres świadczeniowy, czyli od 1 czerwca 2023 do 31 maja 2024 roku.

  Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Żeby otrzymać świadczenie na nowy okres (rozpoczynający się od 1 czerwca) należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną.

  Wnioski można składać elektronicznie za pomocą aplikacji mZUS dostępnej na urządzeniach mobilnych, przez portal PUE ZUS czy Emp@tia oraz przez bankowość elektroniczną, o ile bank oferuje taką usługę – informuje Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie łódzkim.

  Aplikacja mZUS zawiera funkcje, które przyspieszają wypełnienie wniosku o 500+. Jeśli klient składał już wniosek o to świadczenie w poprzednim okresie świadczeniowym i ZUS je przyznał, to bezproblemowo może utworzyć w aplikacji wniosek na nowy okres świadczeniowy. Taki wniosek zostanie automatycznie uzupełniony na podstawie wcześniejszych danych. Jeśli zaszły jakieś zmiany, to w razie potrzeby klient może edytować dane także w aplikacji.

  Jeżeli rodzic złoży wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie ma profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy mu taki profil automatycznie na podstawie danych podanych przez klienta we wniosku. Co istotne, pisma, informacje i decyzje dotyczące świadczenia 500+ są przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS.

  Świadczenie wypłacane jest w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego.

  Świadczenie wychowawcze przysługuje również zamieszkałym w Polsce obywatelom UE i cudzoziemcom, o ile mają legalny pobyt w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy. Do wniosku powinni dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu wraz z dostępem do rynku pracy, np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

  Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 roku w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w naszym kraju, wniosek o świadczenie powinni złożyć na specjalnie przygotowanym formularzu SW-U, który jest dostępny w języku ukraińskim. Wniosek ten można złożyć poprzez PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

  Kiedy wypłata świadczenia?

  Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 czerwca 2023 do 31 maja 2024 roku można złożyć od dzisiaj (1 lutego). Od daty złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami zależy termin ustalenia prawa i wypłaty świadczenia. Jeśli rodzic złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia 2023 roku, ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023, co oznacza, że rodzic zachowa ciągłość wypłaty świadczenia 500+.

  Udostępnij