• W ubiegłym tygodniu przypadał Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.

  Z tej okazji starosta 27 stycznia pojawił się w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Waryńskiego 11. Towarzyszył mu Henryk Brzyszcz, członek Zarządu Powiatu Pabianickiego.

  Starosta w imieniu Zarządu Powiatu na ręce dyrektorki PUP Magdaleny Werstak złożył najserdeczniejsze życzenia i podziękowania dla wszystkich pracowników za codzienny trud i zaangażowanie zawodowe.

  – Życzę Wam przede wszystkim dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji z pracy na rzecz drugiego człowieka i wytrwałości w realizacji zadań, a także szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym – powiedział starosta Krzysztof Habura.

  Podkreślił również, jak ważną i społecznie odpowiedzialną rolę pełnią służby zatrudnienia, jednocześnie wspierające osoby poszukujące pracy oraz współpracujące z pracodawcami w pozyskiwaniu pracowników i rozwoju przedsiębiorczości.

  Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia swoimi korzeniami sięga roku 1919, kiedy to marszałek Józef Piłsudski podpisał Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Dokument ten jest uznawany jako początek funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia w Polsce.

  foto: starostwo

  Udostępnij