• Podczas remontu ulicy Zamkowej ułożono w ziemi specjalny „materac” z kruszywa i geosiatek. To nowoczesna metoda wzmocnienia gruntu, którą zastosowano w rejonie zamku oraz mostu na Dobrzynce.

  Obszar zalegania gruntów ujawniono w ciągu ul. Zamkowej, na odcinku od Okulickiego w kierunku przepustu na Dobrzynce oraz przy skrzyżowaniu z ul. Gdańską. 

  Stwierdzony brak nośności podłoża uniemożliwił wykonanie robót i wymusił przeprojektowanie układu warstw drogowych i tramwajowych oraz opracowanie specjalistycznego wzmocnienia gruntów. W tym celu wykonawca remontu zlecił opracowanie dodatkowych odwiertów geologicznych, na podstawie których określił głębokości i obszar występowania gruntów nienośnych, a następnie na tej podstawie opracował sposób wzmocnienia gruntów w postaci materaca z kruszywa z wkładem z geosiatek – informuje Małgorzata Wilczek, kierownik działu przygotowania i realizacji PROGREG InfraCity.

  Do wykonania „materaca” wykorzystano specjalistyczne siatki, których kształt i budowa zapewniły osiągnięcie wymaganych parametrów nośności podłoża. Po fazie projektowej, uzyskaniu wszystkich zgód oraz pozwoleń i zatwierdzeń, dostarczono materiał, który został sprowadzony z zakładów w Wielkiej Brytanii. Wykonawca niezwłocznie przystąpił do realizacji prac, co nastąpiło już w grudniu 2022 roku. Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu udało się uniknąć problemów z ryzykiem niekontrolowanego osiadania, odkształcania  nowo wybudowanej nawierzchni drogowo-tramwajowej.

  Zakres prac związanych ze wzmocnieniem podłoża obejmuje: wybranie gruntu nienośnego do dolnego poziomu materaca na głębokości około 2 m oraz ułożenie kolejno warstw ze stabilizacji, przekruszu betonowego i następnie dwóch warstw z kruszywa przełożonych zaprojektowaną specjalnie geosiatką.

  Obecnie prace związane ze wzmacnianiem gruntu przy ulicy Gdańskiej zostały zakończone i dzięki temu można kontynuować dalsze prace. Roboty na drugim zakresie, od ulicy Okulickiego do przepustu, są sukcesywnie realizowane, w zależności od warunków pogodowych – dodaje Wilczek.

  Zdjęcia z 17 stycznia (Urząd Miejski w Pabianicach)

  Zdjęcia z 17 stycznia (Inżynier kontraktu)

  Zdjęcia z 3 lutego (PROGREG Infracity)

  Udostępnij