• Z  końcem stycznia zakończyły się roboty budowlano-instalacyjne  w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 13 na terenie PTC (ul. Grabowa 41). Obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

  Dzisiaj z tej okazji na hali odbył się briefing prasowy z udziałem prezydenta Grzegorza Mackiewicza, wiceprezydent Aleksandry Jarmakowskiej-Jasiczek i naczelnika wydziału edukacji, kultury i sportu Waldemara Borynia.

  Jako pierwszy na nowej sali głos zabrał prezydent miasta.

  – Znajdujemy się w obiekcie, który jest halą treningową przy Szkole Podstawowej nr 13. W chwili obecnej mamy już uzyskane pozwolenie na użytkowanie. Hala w tym zakresie budowlanym jest zakończona. Zostało jeszcze uzupełnienie wyposażenia, czyli z budżetu miasta zakup trybun, zegarów, jak również nagłośnienia, podłączenie jej do monitoringu, skompletowanie pełnej obsługi osób, które będą tą halą zarządzały, jak i również będą dbały o jej stan techniczny. W kwietniu ostatnim etapem będzie urządzenie tego, co jest wkoło, przede wszystkim w zakresie nowych nasadzeń i zieleni, która jest zaprojektowana wokół tejże tej hali.

  Wymiary hali (45,4 m x 26 m) pozwoliły na wyznaczenie pełnowymiarowych boisk do piłki ręcznej, futsalu, koszykówki, siatkówki i badmintona. Nawierzchnia podłogi sportowej spełnia wymogi organizacji zawodów. Są cztery szatnie i pełne zaplecze sanitarne. Hala będzie przeznaczona na lekcje w-f uczniów SP 13 i treningi klubów sportowych (głównie grup młodzieżowych), a w godzinach wieczornych na wynajem komercyjny. Wczesną wiosną będą robione nasadzenia zieleni i porządkowanie terenu. Dodatkowo z budżetu miasta zostanie dokupione nagłośnienie, mobilne trybuny i dwie elektroniczne tablice wyników sportowych. Jest to obiekt spełniający w znacznym stopniu standardy dostępności – brak barier architektonicznych, przystosowane toalety dla osób z niepełnosprawnościami, zaplanowane są miejsca parkingowe blisko hali i przy trybunach dla osób ze specjalnymi potrzebami, itp.

  Przyszkolna hala z boiskami jest pierwszą i główną częścią inwestycji. Kosztowała 8,2 mln zł. – środki na tę inwestycję pochodziły z budżetu miasta oraz ze źródeł zewnętrznych, tj.  RFIL oraz Sportowej Polski – Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2022r. Drugą część i uzupełnienie inwestycji stanowi przebudowa ul. Grabowej (od PTC do ul. Jana Pawła II)  z miejscami parkingowymi, wymianą nawierzchni, chodnikami i odwodnieniem. Przetarg na przebudowę ul. Grabowej jest w trakcie rozstrzygania. Trzeci i docelowa część projektu to rozszerzenie budynku hali o sale przeznaczone m.in. dla zapasów i sztuk walki. Zostanie zrealizowana jeśli będą dostępne dodatkowe środki.

  Udostępnij