• Dzisiaj Polski Czerwony Krzyż rozpoczyna akcję wydawania kuponów podarunkowych SODEX o wartości 500 zł każdy. Jest to forma pomocy dla Ukraińców.

  Kupony zostały sfinansowane w ramach inicjatywy pt. „Pomoc bezpośrednia i inne formy wsparcia w związku z wojną w Ukrainie”. Celem jest pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Polski w związku z konfliktem zbrojnym prowadzonym na terytorium ich ojczyzny.

  Do uzyskania kuponów uprawnione są osoby fizyczne, które spełniają  poniższe warunki: są obywatelami Ukrainy i okażą właściwemu oddziałowi PCK dokument wskazujący na posiadanie obywatelstwa ukraińskiego, a także spełniają jeden z warunków szczegółowych:

  1. przekroczyły granicę Rzeczpospolitej Polskiej po raz pierwszy po 1 października 2022r. i przebywają na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym prowadzonym na terytorium Ukrainy lub

  2. przekroczyły granicę Rzeczpospolitej Polskiej po 24 lutego 2022r. i przebywają na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym prowadzonym na terytorium Ukrainy

  oraz są to:

  a) osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,

  b) kobiety po 60. roku życia lub mężczyźni po 65. roku życia,

  c) kobiety w ciąży,

  d) osoby wychowujące dziecko do 12. miesiąca życia,

  e) osoby samotnie sprawujące opiekę nad co najmniej trojgiem dzieci.

  UWAGA:

  1. Za kupony nie wolno nabywać napojów alkoholowych i spirytusu ani papierosów i wyrobów tytoniowych.

  2. Kupony nie podlegają wymianie na gotówkę.

  Kupony będą wydawane w Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach przy ul. Moniuszki 16 od piątku (10 lutego).

  Oddział Rejonowy pracuje obecnie w następujących dniach i godzinach: środa od 13.00 do 16.00, piątek i poniedziałek od 12.00 do 15.00.

  Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach prosi, aby po odbiór kuponów nie zgłaszały się osoby nie spełniające kryteriów zawartych w podpunktach od „a” do „e”. Osobom nie spełniającym tych kryteriów kupony nie będą wydawane!

  Польський Червоний Хрест розпочинає акцію видачі подарункових ваучерів SODEX вартістю 500 злотих (п’ятсот злотих) кожна.

  Ваучери були профінансовані в рамках ініціативи під назвою «Пряма допомога та інші форми підтримки у зв’язку з війною в Україні». Метою ініціативи є допомога громадянам України, які проживають у Польщі у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні. Право на отримання талонів мають фізичні особи, які відповідають всім наступним умовам: вони є громадянами України та пред’являють документ, що підтверджує громадянство України, до відповідного відділу Польського Червоного Хреста, а також відповідають одній із спеціальних умов:

  1. перетнув кордон Республіки Польща вперше після 1 жовтня 2022 року та перебуває на території Польщі у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, або

  2. перетнули кордон Республіки Польща після 24 лютого 2022 року та перебувають на території Польщі у зв’язку зі збройним конфліктом на території України

  і вони:

  а) особи, які мають листок непрацездатності,

  б) жінки старше 60 років або чоловіки старше 65 років,

  в) вагітні жінки,

  г) особи, які виховують дитину віком до 12 місяців,

  д) особи, які самостійно доглядають хоча б одну особу троє дітей

  УВАГА:

  1. Не допускається придбання алкогольних напоїв та міцних напоїв за купонами або сигарет і тютюнових виробів.

  2. Ваучер не підлягає обміну на готівку.

  Ваучери видаватимуть у Краєвому осередку Польського Червоного Хреста в Паб’яніце, ул. Монюшко Ні. 16 з п’ятниці (10 лютого).

  Районне відділення наразі працює в наступні дні та години: середа з 13.00 до 16.00, П’ятниця та понеділок з 12.00 до 15.00. Відділ Польського Червоного Району Хрест в Паб’яніце просить, щоб люди не зверталися, щоб отримати ж/б купони не відповідає критеріям, що містяться в підпунктах „а” – „е”. люди, ні Купони, що відповідають цим критеріям, не видаються!

  Udostępnij