• News will be here
 • Na padaczkę choruje na świecie ponad 50 mln osób, a w Polsce ok. 400 tysięcy. Co powinniśmy wiedzieć o tej chorobie?

  Padaczka to choroba neurologiczna dotycząca struktur mózgowia i polegająca na zaburzeniach bioelektrycznych w obrębie struktur komórki nerwowej. U zdrowej osoby sieci komórek nerwowych przekazują pomiędzy sobą impulsy. W przypadku osób chorych na padaczkę dochodzi do zakłóceń pomiędzy tymi impulsami, co w konsekwencji skutkuje wyładowaniem bioelektrycznym, prowadzącym do napadu padaczkowego.

  Do grupy ryzyka należą osoby:

  • u których choroba występuje w wywiadzie rodzinnym (ok. 10-15 proc.),
  • po urazie głowy,
  • z chorobami naczyniowymi mózgu,
  • po udarze mózgu,
  • z zapaleniem mózgu lub zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych,
  • nadużywające alkoholu.

  Objawy

  Napadom padaczkowym nie towarzyszą tylko drgawki. Mogą występować objawy dotyczące:

  • wzroku,
  • węchu,
  • słuchu,
  • sfery psychiatrycznej, autonomicznej a także motorycznej.

  Jak zachować się w trakcie ataku padaczki?

  Kiedy jesteś świadkiem ataku epilepsji:

  • zachowaj spokój,
  • usuń niebezpieczne przedmioty z otoczenia,
  • nie powstrzymuj ataku,
  • nie wkładaj nic do ust pacjenta,
  • połóż osobę w pozycji bocznej, tzw. ustalonej, aby zapewnić odpowiednią drożność dróg oddechowych.

  Kiedy należy wezwać pomoc?

  Gdy:

  • jest to pierwszy napad padaczkowy,
  • drgawki przedłużają się powyżej 5 minut,
  • napady padaczkowe następują po sobie, a pacjent nie odzyskuje przytomności,
  • atak ma kobieta w ciąży lub osoba z cukrzycą,
  • dojdzie do urazu w czasie epizodu epilepsji.

  Udostępnij