• News will be here
  • Prezydent Pabianic zaprasza wszystkich mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Programu „Czyste Powietrze” na spotkanie informacyjne.

    Odbędzie się 28 lutego o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim (Zamkowa 16). Będzie mowa m.in. o aktualnych możliwościach dofinansowania i zmianach, które nastąpiły w programie.

    Takie spotkania cyklicznie organizuje punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”, który działa w Urzędzie Miejskim. W ubiegłym roku za pośrednictwem punktu wystąpiło o dotację 149 osób, 89 wniosków zostało rozliczonych. W tym roku wnioski o dotację złożyło 26 osób, 18 wniosków rozliczono, a zainteresowanych konsultacjami przybywa.

    Punkt działa w Urzędzie Miejskim przy ul. św. Jana 4, pok. 20, tel.  42 22 54 625, 509 309 848, email czystepowietrze@um.pabianice.pl

    Udostępnij