• W tym tygodniu każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać bezpłatną poradę prawną w jednostkach policji, prokuraturach, sądach, organizacjach pozarządowych w całym kraju. Głównym celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych.

    Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000r. w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Ma on służyć przypominaniu o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin. Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z sądami, prokuratorami, policją i organizacjami pozarządowymi.

    Zainteresowani mogą zgłaszać się w dniach 20-26 lutego w godzinach 8.00 – 16.00 do Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach do wyznaczonego policjanta z wydziału dochodzeniowo-śledczego. 

    Policjanci dyżurują pod numerem tel. 723-634-848.

    Do skorzystania z bezpłatnych konsultacji prawnika, przewodniczącej zespołu interdyscyplinarnego oraz pedagogów zaprasza Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicach, gdzie dyżurować będzie także dzielnicowy: 23 lutego w godzinach 9.00 – 11.00.

    Udostępnij