• Od 27 lutego do 3 kwietnia trwają konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Pabianic na lata 2023-2030.

  Projekt Strategii wraz z formularzem do składania uwag udostępniony jest na stronie: internetowej: https://bip.um.pabianice.pl//artykul/20/19331/name

  Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać poprzez:

  •  wypełnienie formularza internetowego do składania uwag dostępnego pod adresem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_sr_pabianice,
  • przesłanie wypełnionego formularza do składania uwag na adres e-mail: l.mielczarek@um.pabianice.pl lub system ePUAP na adres skrytki Urzędu Miejskiego: /1311aholak/SkrytkaESP lub pocztą tradycyjną na adres urzędu: ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice (decyduje data wpływu do urzędu),
  •  wrzucenie wypełnionego formularza uwag do oznaczonego pojemnika udostępnionego przy Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

  foto: UM

  Udostępnij