• Od dziś, 1 marca, w województwie łódzkim są cztery nowe ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z umową z NFZ. Jeden z nich znajduje się w Pabianicach.

  Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej – I poziom referencyjny są podstawą nowego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Pomocy udzielają tu specjaliści: psychologowie, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi. Mogą tu zgłaszać się (bez skierowania) rodzice dzieci oraz młodzież (osoby poniżej 18. roku życia muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na korzystanie ze świadczeń) w przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi. W ośrodkach można skorzystać m.in. z porady psychologicznej, sesji psychoterapii rodzinnej, sesji psychoterapii grupowej, wizyty, porady domowej lub środowiskowej. 

  Nowe ośrodki:

  • EURO-MEDICA, Pabianice, ul. Zamkowa 36, tel.  519 059 242,
  • NEUROCLINIC, Brzeziny, ul. Tulipanowa 8, tel. 694 294 078,
  • Joanna Wysogląd-Wolniak, Zduńska Wola, ul. Spacerowa 1, tel. 695 386 820,
  • SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ, Rawa Mazowiecka, ul. Niepodległości 8, tel. 46 814 20 65.

  Praca ośrodków jest oparta na pracy środowiskowej, przede wszystkim współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym. Z tego powodu zalecany jest wybór ośrodka jak najbliżej miejsca zamieszkania.

  W Łódzkiem jest już, wraz z nowo otwartymi, 25 ośrodków I poziomu, z czego 7 w Łodzi. Pierwsze zaczęły opiekę nad pacjentami w kwietniu 2020 roku.

  Z najnowszego raportu NFZ na temat depresji wynika, że w Polsce rośnie liczba pacjentów poniżej 18. roku życia, którzy skorzystali z refundowanych leków przeciwdepresyjnych. Łódzkie ma jeden z najwyższych w Polsce odsetków osób (4,9%)  w stosunku do ludności województwa, które w 2021 roku zrealizowały co najmniej jedną receptę na refundowany lek przeciwdepresyjny.

  Udostępnij