• Pabianice najprawdopodobniej przekroczą dziś poziom alarmowy stężenia dobowego pyłu PM10 w powietrzu – ostrzega Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi.

    Zagrożenie wystąpi w czwartek, 2 marca, od godz. 8.00 do 24.00 i dotyczyć będzie centrum miasta (teren zwartej zabudowy).Powodem są „warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego”. Przekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło już wczoraj (1 marca) na stacji pomiarowej przy ulicy Konstantynowskiej(pomiar: S24 = 133,8μg/m3).

    Wdychania zanieczyszczonego powietrza unikać powinny osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca, z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego, a także osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową, ozdrowieńcy, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci. Oddychanie powietrzem złej jakości skutkować może m.in. uczuciem bólu w klatce piersiowej, brakiem tchu, znużeniem, kaszlem, nasileniem się objawów ataków astmy. Zwiększa się także ryzyko infekcji dróg oddechowych.

    Mieszkańcom zagrożonych terenów zaleca się unikanie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, niewietrzenia pomieszczeń i w miarę możliwości niewychodzenie z domu.

    Udostępnij