• Prezydent miasta oraz starosta pabianicki zachęcają mieszkańców do przekazania 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających w Pabianicach i powiecie.

   Przekazanie 1,5% podatku dochodowego to jeden z najprostszych sposobów na wyrażenie poparcia dla ważnych społecznie działań. To świadoma inwestycja w przyszłość oraz wkład w rozwój lokalnej społeczności.

   – W ten sposób możemy wesprzeć organizacje, które pomagają potrzebującym, działają na rzecz rodziny, osób chorych, niepełnosprawnych i bezdomnych, podtrzymują tradycje i wspierają rozwój przedsiębiorczości oraz organizują wydarzenia kulturalne i sportowe – mówi prezydent Grzegorz Mackiewicz.

   W mieście i powiecie mamy wiele organizacji, którym można przekazać 1,5% naszego podatku. Oto one:

  • Fundacja „Wakacje Marzeń”, KRS 0000272371
  • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pabianicach, KRS 0000036204
  • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Konstantynowie Łódzkim, KRS 0000402779
  • Stowarzyszenie „Jesteśmy Tacy…”, KRS 0000227161
  • Stowarzyszenie „Razem” przy Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych w Pabianicach, KRS 0000052354
  • Towarzystwo Muzyczne im. Karola Nicze, KRS 0000003793
  • Pabianicki Klub Sportów Wodnych, KRS 0000199869
  • Stowarzyszenie Abstynentów „Granica”, KRS 0000169770
  • Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego, KRS 0000178499
  • Fundacja Pomocy Zwierzętom Kundel Bury w Pabianicach, KRS 0000461812
  • Fundacja „RAMPA”, KRS 0000552517
  • Hufiec Pabianice Związku Harcerstwa Polskiego, cel szczegółowy: Hufiec Pabianice, KRS 0000283814
  • Polski Związek Filatelistów, cel szczegółowy: Koło Pabianice, KRS 0000201405
  • Polski Związek Niewidomych, cel szczegółowy: Koło Terenowe w Pabianicach, KRS 0000087884
  • Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo, cel szczegółowy: AIC Pabianice, KRS 0000175353
  • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, cel szczegółowy: Koło Pabianickie, KRS 0000069581
  • Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, cel szczegółowy: Koło w Pabianicach, KRS 0000113420
  • Polski Czerwony Krzyż, cel szczegółowy: Zarząd Rejonowy w Pabianicach, KRS 0000225587
  • Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, cel szczegółowy: Koło w Pabianicach, KRS 0000106108
  • Chrześcijańska Misja Społeczna „Teen Challenge”, cel szczegółowy: Oddział w Pabianicach, KRS 0000152376
  • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, cel szczegółowy: Ochotnicza Straż Pożarna w Pabianicach, KRS 0000116212
  • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, cel szczegółowy: Oddział Powiatowy w Pabianicach, KRS 0000116212
  • Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!, cel szczegółowy: Grupa Miauczykotek, KRS 0000135274
  • Polski Komitet Pomocy Społecznej, cel szczegółowy: Zarząd Miejsko-Gminny w Pabianicach, KRS 0000041349
  • Polski Komitet Pomocy Społecznej, cel szczegółowy: Zarząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim, KRS 0000041349
  • Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji – Wspólnota św. Tymoteusza Porszewice, KRS 0000059009
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Chechle, KRS 0000028654
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Kudrowicach, KRS 0000113353
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Konstantynowie Łódzkim, KRS 0000041907
  • Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia Konstantynów Łódzki, KRS 0000171789
  • Stowarzyszenie „Czuję Sercem” Konstantynów Łódzki, KRS 0000188718
  • Fundacja im. św. S. Faustyny, gmina Dłutów, KRS 0000659388

  Przekazując 1,5% podatku na daną jednostkę, należy w rozliczeniu podatkowym wpisać numer KRS oraz cel szczegółowy.

  Udostępnij